Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР разреши на "Еврохолд" да придобие активите на ЧЕЗ у нас

Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на чешката енергийна компания ЧЕЗ да прехвърли притежаваните от нея 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на специално създадено дружество от групата „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД “ - Еаѕtеrn Еurореаn Еlесtrіс Соmраnу В.V.

"Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.  Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките", уточниха от регулатора.

Комисията се е произнесла въз основа на постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението на КЕВР бе последната пречка пред сделката, след като през октомври 2020 година Комисията за защита на конкуренцията рязко смени позицията си и даде зелена светлина на покупката.

Решението на енергийния регулатор обаче подлежи на обжалване пред Административния съд София – град в 14-дневен срок.

Още в средата на ноември 2020 г. сделката за покупката на чешката енергийна компания от "Еврохолд" влезе за разглеждане в Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Заради гласуваните в парламента промени (именно заради продажбата на дружествата на ЧЕЗ в България) по предложение на "Обединени патриоти", Комисията е длъжна да се произнася при продажба на над 20 на сто от лицензирани електроразпределителни и газоразпределителни дружества. Така и обаче не бяха приети критерии, по които енергийният регулатор да оценява сделките. И сега КЕВР се позовава единствено на становищата на останалите институции.

Именно заради това и произнасянето на решението от страна на регулатора се отложи във времето, тъй като той трябваше да изпрати писма до институциите, които имат отношение към сделката и да изчака техните позиции.

В края на октомври 2020 година Комисията за защита на конкуренцията смени първоначалното си решение и позволи на "Еврохолд България" АД да придобие контрол върху дъщерните дружества на "ЧЕЗ Груп" в България. Това стана след като през август същата година тя започна повторна оценка на сделката. Предмет на проверката бе "Контрол върху концентрациите между предприятия" по Закона за защита на конкуренцията. 

Всъщност антимонополната комисия бе задължена да извърши нова оценка със съдебно решение. На 23 юли 2020-та Административният съд София-област отмени решението й, с което бе забранена сделката между ЧЕЗ и "Еврохолд". Нещо повече, магистратите постановиха КЗК да заплати на „Еврохолд“ и разноските по делото в размер на малко над 10 хил. лева. 

Съдебното решение изобилстваше от критики към работата на антимонополистите по случая. Например в него бе записано, че "практически КЗК е прескочила цялата фаза на задълбоченото проучване, с което безпрецедентно е накърнено правото на защита на участващите в концентрацията дружества".

Освен това бе определено, че "Комисията при постановяване на решението си обаче, е допуснала съществени нарушения на административно производствените правила, които са довели до постановяване на незаконосъобразно по своята същност решение".

На практика КЗК се превърна в основен играч в процедурата по продажбата на активите на ЧЕЗ у нас. Тя забрани през 2018 г. и сделката между чешката група и "Инерком" на Гинка Върбакова, защото прецени, че при евентуално придобиване на чешките активи от страна на "Инерком" има възможност за засилване на господстващото положение на обединената група.

След това ЧЕЗ окончателно се отказа от договора с "Инерком". Сделката беше за 360 млн. евро и предизвика съмнения как този купувач, който няма голям опит в този бизнес, ще успее да осигури нужното финансиране.

Няколко месеца по-късно "Еврохолд" сключи договор за придобиването на активите на ЧЕЗ за сумата от 335 млн. евро. По онова време председателят на Надзорния съвет на "Еврохолд" Асен Христов обяви, че за да завърши сделката холдингът ще увеличи капитала си с 80 млн. евро. Останалата част от средствата ще са под формата на банков заем от две големи международни институции. Те предоставят на "Еврохолд" над 300 млн. евро през фондовите борси у нас, във Варшава и Дъблин.

Придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" е част от стратегията на "Еврохолд" за навлизане на нови регулирани пазари в Югоизточна Европа и за създаване на водеща регионална ютилити компания.

 

Структурата на чехите у нас включва: ЧЕЗ България ЕАД, "ЧЕЗ Електро България" АД, ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, "ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД, фотоволтаичния парк "Фри Енерджи Проджект Орешец" и дружеството за производство на електричество от биомаса "Бара Груп".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във