Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР проучва влиянието на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ върху цената на тока

Работна група на Комисията за енергийно и водно регулиране от Дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент /ЕС/ 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия /REMIT/ започна проучване за влиянието на „Марица-Изток 2“ ЕАД върху цената на тока.  

Във връзка с предварителното проучване комисията вече изиска подробна информация от ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД, от ЕСО ЕАД и от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД. Тя трябва да покаже дали  неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД на пазара „Ден напред“ влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. Трите дружества следва да предоставят информацията в 10-дневен срок.

След получаване на исканите данни работната група на КЕВР ще направи анализ, въз основа на който ще бъде изготвен доклад за резултатите от извършеното предварителното проучване.

Докладът ще бъде обсъден на заседание на Комисията. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във