Банкеръ Daily

Доц. Иван Иванов:

КЕВР положи усилия, за да не допусне още по-висок скок на цените

Тазгодишните ценови решения са едни от най-трудните в работата на енергийния регулатор през последните шест години. Това коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов във връзка с увеличението на цените на електрическата и топлинната енергия от 1 юли.

 

По думите му Комисията е положила максимални усилия, за да не допусне още по-висок ръст на цените на енергийните услуги, защото ясно е съзнавала, че това поставя в затруднено положение всеки български потребител.

"Искам да бъдем честни с хората и да им кажем: Високият ръст на цените на енергийните суровини и на въглеродните емисии на международните пазари се отразява крайно неблагоприятно на цялата българска енергетика. Тези два фактора са от определящо значение за цените на топлинната и на електрическата енергия. Политизирането на ценовите решения не води до разрешаване на възникналите проблеми и не е от полза за никого", изтъкна председателят на КЕВР пред БТА.

Според Иванов в сегашната ситуация пред КЕВР е имало два пътя - или да отчете реалните икономически дадености и да намери възможно най-балансирано решение, спазвайки стриктно действащата нормативна уредба, или в нарушение на правилата - да не се съобрази с обективните пазарни фактори, което би предизвикало тежък срив на цялата енергийна система.

"Ние поехме нашата отговорност пред българското общество и избрахме първия път", коментира още председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Увеличението 

Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране официално утвърди по-високата цена на природния газ от 1 юли в размер на 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 процента.

КЕВР определи и окончателните цени на тока за новия регулаторен период 1 юли т.г. до 30 юни догодина. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40 процента.

За битовите клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,74 %, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 3,51 %, за "ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31  процента.

В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

Facebook logo
Бъдете с нас и във