Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР отказа да коментира решенията на КЗК

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за спиране на продажбата на ЧЕЗ, както и те никога не са коментирали нашите решения. Това заяви председателят на регулатора Иван Иванов в парламента.

„КЗК е уважаван, независим регулаторен орган с ясно разписани компетентности. Той е изложил своите мотиви върху 28 страници, с които тепърва ще се запознаем. Нека видим как ще се случат нещата, в момента има решение на КЗК с незабавно изпълнение”, каза Иванов.

Днес Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.

В процеса на проучване комисията установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, пише още в решението.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във