Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР обсъжда цените на тока и парното през новия сезон

С провеждането на закрито заседание, Комисията за енергийно и водно регулиране започна законовата процедура за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през новия регулаторен период, започващ от 1 юли, съобщиха от регулатора.

Обсъдени бяха доклади на работните групи по постъпилите заявления на енергийните дружества за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на цени за високоефективна електрическа енергия, произвеждана по комбиниран начин от топлофикационните дружества, чийто основен енергоизточник е природния газ. Окончателното решение на КЕВР по заявленията на енергийните дружества за утвърждаване от 1 юли 2017 г. на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през новия едногодишен регулаторен период ще бъде прието на закрито заседание на регулатора на 30 юни и ще бъде публично обявено. 

В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и на Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, на 6 юниКомисията ще проведе открити заседания по докладите на работните групи относно постъпилите заявления за цени. Впоследствие регулаторът ще проведе и обществени обсъждания по проектите за решения за цени, в които за участие ще бъдат поканени всички заинтересовани страни. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във