Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР: Няма нарушения при ноемврийските сметки за парно, потребителите не са запознати с фактурирането

Комисията за енергийно и водно регулиране прие доклада от проверката на "Топлофикация София", извършена след сигнали от клиенти на дружеството за завишени сметки за ноември 2020 година.

Преди седмица столичната топлофикация оповести, че проверката не е открила нарушения. А днес и КЕВР съобщи, че нарушения в ценообразуването няма.

Регулаторът отчете, че по-високите сметки в сравнение със същия период от миналата година се дължат на по-високото с 40% потребление и на практика потвърди оправданията на топлофикационното дружество, че солените суми във фактурите за ноември 2020 г. са заради хоумофиса и онлайн обучението на учениците.

Средномесечната температура през ноември 2019 г. е била +9,6 градуса, а през 2020 г. е била +5,3 градуса или с 4.3 градуса по-ниска. Освен това отоплителният период 2020 г. – 2021 г. е започнал на 28 октомври 2020 г., докато предходният е започнал на 5 ноември 2019 г., обясняват от КЕВР.

Според доклада липсва нарушение на общите условия за продажба на топлоенергията, както и на прилагането на определените цени на топлинната енергия.

Енергийният регулатор обяснява проблема с по-високите сметки с липсата на информираност у потребителите за начина, по който се извършва фактурирането – особено при сметките с прогнозно потребление, определено на базата на миналогодишното. А по този начин се изготвят над 95% от сметките на дружеството. Само 4,7% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение. Начислената им топлинна енергия съответствала на отчетената такава в абонатните станции.

Проверката е установила тенденция за намаляване на броя клиенти с реален месен отчет, който за ноември 2019 г. е представлявал 6,4%. Данните показвали липса на интерес от страна на клиентите на "Топлофикация София" да заплащат ежемесечно реалната си консумация. Нормативната уредба дава право на избор на клиентите сами да определят начина за формиране на месечните им фактури, като инициативата и отговорността са изцяло на клиентите, се подчертава в доклада.

Клиентите сравнявали фактури за прогнозни начисления за ноември 2019 г. с прогнозни начисления за ноември 2020 г., без да се отчитат данните от изравнителната сметка за сезон 2019/2020 г. И не обръщали внимание, че често се извършват корекции на изравнителните сметки заради промяна на финалните данни след заявка от хора, неосигурили достъп до жилищата си за отчет на топломерите. 

"През проверявания период липсва последователна политика от страна на дружеството за информиране и разясняване на клиентите, на принципите за дялово разпределение на топлинната енергия и прилагането на Наредбата за топлоснабдяването", отчита все пак КЕВР. А така клиентите не успяват коректно да разчитат фактурите си.

Според резултатите от проверката както през ноември 2019 г., така и през ноември 2020 г., най-много са домакинствата имали сметки за топлоенергия от 50 до 100 лв. Но докато преходния ноември те са били 75 на сто, сега са били 64%. Запазва се тенденцията с несъществен дял да са битовите клиенти, които са получили фактури за над 300 лв., но сега те са повече – 1.4 на сто от потребители спрямо 0.3% през ноември 2019 г.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през ноември 2020 г., Комисията е дала задължително предписание на "Топлофикация София" да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.

Предписанието е във връзка с подобряване качеството на предоставяната услуга и за оптимизиране на ефективността на топлоснабдяване и има косвено отношение към сметките на клиентите, заключват от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във