Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР: Необходимо е спешно финансиране на ВиК операторите

Необходимо е спешно решение за финансово подпомагане от бюджета на ВиК операторите. Това се казва в съобщение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Във връзка със съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в което се посочва, че:  „Държавните ВиК дружества в страната са заплашени от фалит заради високата цена на електроенергията и липсата на разбиране от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, която отказва да предприеме действия, с които да защити операторите, въпреки наличните законови разпоредби“, от КЕВР заявиха следното:

От лятото на 2021 г. се наблюдава безпрецедентно увеличение на цените на електроенергията на свободните пазари в Европа, респективно в България. Министерски съвет предприе мерки за подпомагане на търговските субекти, включително и ВиК операторите, чрез отпускане на 450 млн.лв. от държавния бюджет, за подпомагане с по 110 лв. за мегаватчас за месеците октомври и ноември.

ВиК операторите доставят необходимата им електроенергия въз основа на сключени договори с доставчици, избрани по реда на Закона за обществените поръчки. В редица случаи в резултат на повишените цени в сегмента „Ден напред“ на „Българската Независима Енергийна Борса“ ЕАД, сключените договори биват едностранно прекратявани от доставчиците и/или условията по тях биват променяни. Същевременно липсва информация ВиК дружествата да предприемат съответни мерки за защита на търговския си интерес по съдебен път, уточняват от регулатора.

От комисията отбелязват, че са повдигнали въпроса за необходимостта от изпълнение на предвидените в предмета на дейност на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, мерки за общо управление на процедурите за възлагане на обществените поръчки по отношение доставка на електроенергия, доколкото по този начин биха се осигурили далеч по-добри условия за ВиК дружествата.

В отговор представителите на холдинга са посочили, че са в процедура за създаване на собствено дружество – търговец на електроенергия и посочиха, че предстои в комисията да бъде внесено искане за издаване на лицензия, и предвиждат дружеството да започне своята дейност до края на 2021 г. Искане с такъв характер обаче не е постъпило и до момента в деловодната система на КЕВР.

"През текущата година, ВиК дружествата представят в КЕВР бизнес планове и ценови заявления за новия регулаторен период 2022-2026 г.", припомнят от комисията.

Комисията ще утвърди цени на ВиК услуги за 2022 г. като част от процедурата за одобряване на новия бизнес план, и няма правни основания да провежда процедура за изменение на одобрени цени, поради изтичане на действащия регулаторен период. Комисията провежда работни срещи и обсъждания с всички дружества, като дава възможност ВиК операторите да обосноват и докажат повишените разходи не само за електроенергия, но и за други материали, външни услуги и възнаграждения, които да бъдат отразени в изменените бизнес планове. Обръщаме внимание обаче, че бизнес плановете на редица държавни ВиК оператори не са съгласувани от съответните Асоциации по ВиК, като в някои случаи дори МРРБ е дало отрицателни мандати на областните управители.

Важно е да се отбележи, че честото и непредвидено допълнително повишаване на цените на ВиК услугите за потребителите извън одобрените бизнес планове крие значителни рискове за потребителите на ВиК услуги. Все още не са предприети законодателни изменения за подпомагането на домакинствата с ниски доходи с оглед гарантирането на достъп до ВиК услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във