Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР към възмутения бизнес: Просто спазваме закона

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви, че спазва изцяло законовите изисквания при утвърждаване на регулираната цена на природния газ.

Позицията на КЕВР бе публикувана ден, след като работодателските организации се възмутиха, че регулаторът се държи като "социална агенция".

"Утре като няма индустрия, кой ще "доплаща" евтината електроенергия и евтиното парно за населението. Удачно е да попитаме: "Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство", се казва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България и се пояснява, че индустриалните предприятия ще заплащат през този месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената от КЕВР. 

Според АОБР това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар.

Настояването на работодателите бе КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители.

"Няма как за едни потребители да има намаление, а за други - увеличение", заявиха представителите на бизнеса. 

В отговор енергийният регулатор поясни, че просто спазва закона и цитира, че: "​Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ,бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) „на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“.

"С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на Комисията. Нещо повече, всички решения, с които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулирана цена на природния газ, имат същия обхват. Във всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа Комисията спазва този принцип", посочиха още от КЕВР.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във