Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР иска спешно информация за мерките по осигуряване на газ

Комисията за енергийно и водно регулиране изиска спешно информация от газовите дружества за предприеманите мерки по осигуряване на природния газ. Данните са необходими на регулатора във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за месец август. С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, енергийният регулатор задължи обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“. Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“.

„Булгартрансгаз“, в качеството си на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“. От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по програмата за освобождаване на количества.

Комисията изисква „Булгаргаз“ да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27.07.2022 г., както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за август 2022 г.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във