Банкеръ Daily

Асоциация хидроенергия:

КЕВР готви прибързани промени в пазара на електроенергия

От Асоциация хидроенергия категорично се обявиха против решението на КЕВР да обяви за обществено обсъждане проект за промени на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Предвижданите промени са направени, без да бъде извършена оценка на тяхното въздействие върху крайните клиенти, търговците и производителите на електроенергия.

От организацията напомнят, че най-важната задача на регулатора е осигуряването на достъпни услуги в процесите на либерализация въз основа на принципите за законност, икономическа обоснованост, прозрачност и справедливост.

В разгара на безпрецедентната до момента енергийна криза КЕВР предвижда изменения в правилата за търговия с ток, които безспорно ще доведат до затруднени процеси на либерализация на електроенергийния пазар и ще повишат разходите за балансиране. Това ще се отрази в повишена цена на електроенергията за крайните клиенти и във всички случаи ще повлияе неблагоприятно върху икономическата стабилност на държавата и сектора.

От секторът смятат, че в случая така предлаганите промени противоречат на принципа на оправданите очаквания. Предлаганата промяна става в средата на ценовия период при наличие на действащи договори за покупко-продажба на енергия, сключени при действащата нормативна рамка. Тъй като по същество промяната предвижда забраната балансиращи групи да се обединяват с общ финансов сетълмент. Въвеждането на подобни административни ограничения повлиява крайно негативно върху развитието на свободния пазар.

Според тях на следващо място предлаганите промени са в разрез с чл.23, ал.1 от Закона за енергетиката. Съгласно него, държавната политика в сектора следва да се реализира в съответствие с принципите за предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар, осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия, създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във