Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„КЦМ 2000“ събира всички акции във фирма за добив на метални руди

В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е постъпило уведомление, с което уведомява за намерението на „КЦМ 2000“ АД и Румен Иванов Цонев да осъществят концентрация, изразяваща се в придобиване на съвместен контрол върху „Върба Батанци“ АД – Мадан, съобщиха от регулатора.

Предметът на дейност на „КЦМ 2000“ е „иновации и предприемачество, производствена, търговска и външнотърговска дейност, маркетинг и консултантска дейност, финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност не забранена от закона“

Другият кандидат-купувач - Румен Цонев, е член на съвета на директорите на „Върба Батанци“ и на „КЦМ 2000“.

В момента акционерният капитал на „Върба Батанци“ е разпределен поравно между „КЦМ 2000“ и „Минстрой холдинг“ АД. Предметът на дейност на фирмата е свързан добив на метални подземни богатства – оловно-цинкова руда и преработката ѝ до оловен и цинков концентрати. Във връзка с преминаване към нов минен модел през последните седем години са инвестирани в съвременно минно оборудване, с което се увеличава добивът на руда и концентрати.

Според кандидат-купувачите не се очаква тази сделка да окаже въздействие върху продуктово-географските пазари в страната.

„КЦМ 2000“ и Румен Цонев искат от КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

От КЗК уточняват, че антимонополният регулатор си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на тази сделка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във