Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Казус ли е „Златен век“ или илюстрация на инфантилизма на „началниците“?

Не е необходима  непременно хакерска  атака, за да се омажат  нашенските управници. За  резил те успяват да се направят  и сами. И със сигурност пръските по тях не са от ...поливната система.

Пи - арските балони , които изпълват медийното пространство в последните месеци с цел да се докаже колко принципни са началниците в държавата, гърмят един подир друг.

Особено силно прозвуча шамарът, който  Административният съд зашлеви на неспиращите да бръщолевят безмислици „експерти“, като  отмени заповедта за спиране на строежа на небостъргача "Златен век" , изграждан от  фирма "Артекс". Магистратите отсекоха: „няма каквито и да е правни основания за разпореденото спиране на небостъргача в Лозенец“.

Напънът да се докаже незаконността на този градеж се сблъска челно със законността, колкото и крехка да е тя по нашите земи.

Този резултат не е неочакван, поне за нас. От правното становище, което едни от безспорните корифеи в тази област като проф. Огнян Герджиков, Явор Зартов и проф. Иван Тодоров са дали по казуса,  и с което „Банкеръ“ разполага, става ясно че инфантилността на предприетите от главния архитект на София Здравко Здравков и от шефа на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)  Иван Несторов действия е такава, че няма как да се промушат пред съда.

В деветстраничната аргументация, подписана от тримата водещи юристи, точно и ясно се посочват причините, поради които „издаденото разрешение за строеж (№134 от 26 януари 2007-а) е действащо“.

И е така не единствено и само по изтъкваната дълго време причина , че това е следствие от „лобистките“ промени в Закона за устройство на територията от февруари 2017 година.

Няколко премълчавани досега истини

 на практика бетонират законността на градежа. Главният архитект Здравков се опита да прехвърли отговорността за създалата се ситуация на своя предшественик арх. Петър Диков, но се оказа, че реалната ситуация е доста по различна.

След първото разрешение за строеж  от 2007-а , арх. Здравков е издал ...пет заповеди за корекции в първоначалния проект, които на практика легализират спорния му окончателен вариант.

С първата от тях е дал възможност вместо първоначално предвидените шест подземни нива на сградата, те да бъдат редуцирани „временно“ до три. С втората той „заковава“ трите нива с аргумента „подпочвени води“.

С третата Заповед от първоначално обявения проект  като офис-сграда , която по закон трябва да има 3000 паркоместа, те се „стопяват“ до 120, като предназначението на обектите в нея  се променя в „ателиета“, които са с площ от по 254 кв.метра. На практика с тази промяна се „легализира“  намаления брой на паркоместата, тъй като за едно ателие е необходимо да има само едно пакомясто...

 

Доста любопитна е и още една заповед на арх. Здравков.

Тя е от 10 август 2017-а ( РА50-527) , с която  служебно се изработва изменението на действащи Подробни  устройствени  планове за регулация на част от местност „Лозенец“ І част, която включва 16 квартала около „Кръста“ , като странно защо има и едно изключение -  на този ...на „Златен век“.  Специалисти в тази област твърдят, че това е направено , именно за да се даде възможност там  да се утвърдят промени в градоустройството, които да решат и въпроса с намаляването на изискващите се по закон определен брой паркоместа към сградата. Като в същото време се дава възможност, липсващата бройка да бъде „попълнена“ в съседни на сградата имоти...?!

Да не говорим, че към първото разрешение за строеж , самият Здравков е направил още две допълнения-  едно със Заповед  на 2 май (№РА51-74)  и второ на 6 август (РА51-154) 2018-а , според които започва да тече нов 10- годишен срок по чл.153, ал.2 от Закона за устройство на територията, с които на практика той сам удължава срока на разрешението за строеж.

Юристите посочват, че съгласно „трайната практика на Върховния административен съд при тези установявания законосъобразно е прието от съда, че допълването на разрешението за строеж новира срока му“  и от влизането в сила на съответната заповед за допълване започва да тече нов срок.

Освен това юристите правят извода, че в заповедта, която е издадена от ДНСК  се изисква главният архитект да представи писмено становище дали разрешението за строеж е загубило правно основание и едва тогава изпълнението на строежа можело да продължи.  Законът обаче не предвижда Главният архитект да представя становища по тези въпроси в Дирекцията за строителен контрол и в този случай

„ДНСК поставя условия, които не са предвидени от Закона, т.е . - дописва закона“.

Според тях в Заповедта на ДНСК са били изложени мотиви, голяма част от които не присъстват в самия констативен акт за нарушения. Тези процесуални нарушения на практика водят до „унищожаемост на административния акт“.

Тези и още купища недъзи

в скалъпените под натиск обвинения

към строителната фирма естествено бяха разбити на пух и прах от магистратите.

Тук е моментът да припомним, че строителството на небостъргача беше  спряно от ДНСК по нареждане на премиера Бойко Борисов, след проведената на  8 април  среща в кабинета му в Министерския съвет, в която участваха строителният министър Петя Аврамова, кметът Йорданка Фандъкова и представители на инициативния комитет, който протестираха  срещу градежа“.  Очевидно кашата  с „апартамент гейт“ и съпътстващото я  напрежение в обществото дадоха „тласък“ на поредица от нескопосани действия,  като за това бяха изфабрикувани и „мотивите“  за блокирането на дейността на строителната компания. А шефът на ДНСК и главният архитект Здравков бяха доволно "прегънати", за да отговорят на "обществените очаквания" и да открият  "нарушения при строителството и липсата на валидно строително разрешително."

Този случай повдига и още един въпрос и той е, че на практика  казусът „Златен век“  освен с газенето на закона

Доказва и некадърността на законодателите

Наскоро беше  публикуван доклад, който показа, че законодателният процес в Народното събрание продължава да е обременен с много тежки недостатъци. Законовите промени се предлагат без сериозна обосновка, най-често липсва оценка на разходите и резултатите, въобще не се полагат усилия да бъдат информирани гражданите какво се изменя и какви ще бъдат последствията от поправките.

В анализа се казваше  още, че В 94.7% от законопроектите няма посочена информация за проведени обществени консултации или обсъждания, на които да бъдат дискутирани проблемите и причините, налагащии промяната. В мотивите почти винаги (92%) липсват гледните точки на представители на заинтересованите групи.

Един от най-фрапантните случаи, който беше посочен като пример е именно поправка в Закона за устройство на територията от 2017-а , за която липсвали аргументирани мотиви. Нещо повече - никъде не може да бъде открит какъвто и да било анализ  за това какво ще бъде въздействието от приемането й.

Единственото, което се посочва в този "документ" е , че „целта е ограничаване на възможностите за прилагане на корупционни практики, като недобросъвестно забавяне на инвестиционни проекти или устройствени планове за отделни територии от страна на някои общински администрации.“ 

За точно кои обаче става дума,  едва ли са знаели дори гласуващите под строй депутати ...?!

Но както се казва в една престара еврейска мъдрост, за да унищожиш една държава не трябва непременно да я превземеш с война. Достатъчно е да сложиш по върховете й хора,  за които „началничеството“  е начин да прикрият некъдърността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във