Банкеръ Weekly

Безпаричие

Касата на дипломат №1 дрънчи на кухо

Дипломатите, бизнес аташетата и изобщо всички командировани в чужбина наши представители и през новата година ще се разминат с пълния размер на получаваните от тях дневни. Това ще стане с промяна в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, която вече е пусната за обществено съгласуване.

Още при приемането на подзаконовия акт в него бе записано, че дипломатите трябва да получават от 1 август 2008-а 85% от полагащите им се дневни, от 1 януари 2009-а  - 90 на сто, от 1 юли 2009-а - до 95%, а от 2010-а да взимат пълния размер на командировъчните си. Базисният размер на дневните пари за наш задграничен емисар в САЩ е 154 долара, за Русия - 115 евро, за Белгия - 109 евро, Великобритания - 85 паунда, в Германия - 113 евро, в Швейцария - 192 швейц. франка. В Азия дипломатите ни получават между 84 и 107 евро дневни в зависимост от държавата (с изключение на Япония - 21 172 йени), в Африка взимат между 89 и 112 евро, а пък в Южна Америка прибират между 87 и 109 евро. Заради настъпилата глобална финансова криза и липсата на достатъчно средства обаче планираното за 2010-а 100% получаване на парите бе замразено. Като допълнителна мярка за затягане на коланите - с постановление на Министерския съвет, бе създаден нов параграф в преходните и заключителните разпоредби на наредбата, съгласно който до 31 декември 2010-а допълнителните надбавки за деца, неработещ съпруг или съпруга не се полагат по време на почивните и празничните дни, както и при ползването на отпуск. Тези две мерки бяха удължавани до 2016-а, а сега се предвижда и нова отсрочка.

"Силно ограниченият бюджет на Министерството на външните работи за 2017 г. налага посочените намаления на размера на командировъчните пари да бъдат продължени до края на 2017-а. По този начин размерът на командировъчните средства при дългосрочни командировки в чужбина ще бъде запазен на нивото им от 2009-а, като допълнително ще бъде запазено действието и на ограничението за заплащане на командировъчни средства за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, предвидено в наредбата през 2010 г.", се посочва в мотивите на външното ведомство.  

Ако промените бъдат приети от кабинета (в което няма основания да се съмняваме), това ще е сериозен провал за външния ни министър Даниел Митов. През лятото именно той настоя за актуализация на парите за дипломатите и най-вече на тези в постоянното представителство на България в Европейския съюз. Като мотив тогава Митов изтъкна: "Обемът и интензивността на работата на служителите в постоянното представителство, които са изключително високи към момента, а се очаква да нарастват допълнително предвид започналата вече подготовка за провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година". По думите му увеличението щеше да следва и практиката на останалите страни членки служителите в техните постоянни представителства към общността да са с най-високи заплати и командировъчни.

Във фризера отиват и поредица други идеи на външния министър. Като например тази българските представители в чужбина да плащат сами такса смет за жилищата, които обитават, а държавата да плаща наемите и останалите данъци и такси. Митов предлагаше също така настаняването в хотели на дипломати и техните семейства при пристигането в чуждата държава да продължава най-много до два месеца. За това време те трябваше да бъдат настанени в жилище, собственост на България, или да си намерят на свободен наем. Сред намеренията му бе и орязване на парите за ремонти и обзавеждане на дипломатическите жилища зад граница - вместо на три години министърът искаше това да става на всеки четири.
 


Променят правилата във Външно 

Съставът на постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, ще се увеличи с допълнителни временни 36 бройки заради председателството на нашата страна на общността, което започва от 1 януари 2018 година. Това предвиждат промени в устройствения правилник на Министерството на външните работи, които са предоставени за обществено съгласуване. Предвидено е и обособяването на две нови дирекции - "Информационни и комуникационни системи" и "Административно обслужване". Ще бъде променено и наименованието на дирекция "НАТО и регионална сигурност", която в бъдеще ще се нарича "Политика за сигурност" и ще поеме функциите, свързани с контрола на въоръженията, които сега се изпълняват от дирекция "ООН и сътрудничество за развитие".  Замислено е и осъвременяване на дейността на дирекция "Сигурност", която занапред ще се нарича "Сигурност на дейността и информацията". 


Facebook logo
Бъдете с нас и във