Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Караджов иска съдействие от парламента за поддържане на пътищата

Агенция "Пътна инфраструктура" се нуждае от подкрепата на Народното събрание. Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов от парламентарната трибуна, докато представяше за обсъждане проекта разрешаване на проблемите в агенцията. "Пътищата в България, които и без това са в трагично състояние, вече не могат да бъдат поддържани и ремонтирани", каза той. По думите му АПИ вече не може повече да възлага каквито и да било дейности по поддръжка на републиканската пътна мрежа – подмяна на мантинели, пътни знаци, поставяне на предпазни или ограничаващи мрежи. Ако нейните ръководители направят нови възлагания, те ще се изправени пред дилемата - дали да спазят стриктно закона, или умишлено да го нарушат с всички последици.

Оформят се три сериозни проблема. Две седмици след приемането на държавния бюджет за тази година и обнародването на постановлението на Министерския съвет за изпълнението му на 17 март тази година, АПИ е обявила нови седем процедури за избор на изпълнители на текущ ремонт и поддръжка и за ограничителни системи. Най-ранната възможна дата за обявяване на изпълнител по тях е през месец юли и то само ако няма обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. И в двата случая ще се стигне до прекратяване на поддържката на републиканската пътна мрежа преди да са избрани новите изпълнители и да са сключени договорите с тях. Това е риск, който може да бъде преодолян единствено с решение на Народното събрание, с което да се даде възможност на АПИ да продължи да възлага дейности по действащите договори до избора на нов изпълнител, като заплаща нововъзникналите задължения от бюджета си за тази година, обясни вицепремиерът

Втори проблем са недовършените дейности. Става дума 278 недовършени обекта - магистрали, пътища, тунели, мостове, които се намират "в юридическа несигурност". А третият основен проблем, е че през 2021 г. и началото на 2022 г. са изпълнени дейности, възлагани по договорите за текущо поддържане на републиканските пътища, като общо претендираната от дружествата за пътно поддържане и ремонт сума е достигнала общо 1 176 646 119 лева.

Министърът заяви, че големият размер на сумите поражда сериозен юридически проблем - прекомерност на задържаната от държавата сума, което е довело до социално напрежение и освобождаване на персонал от пътностроителните фирми. "Зачестиха и протестите с блокиране на пътища и проходи. АПИ се нуждае от подкрепата на Народното събрание, което със своето решение да даде възможност да разплати сумите на доставка и монтаж на ограничителни системи, на пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка, както и половината от претендираните от изпълнителите суми по договорите за ремонт.

"Обръщам се към Народното събрание с предложение да разреши на АПИ да продължи да поддържа и да ремонтира републиканската пътна мрежа по действащите договори до избор на нови изпълнители по новите открити конкурсни процедури, както и да даде възможност да се довършат 278-те недовършени обекта, магистрални пътни участъци, мостове, тунели и други и да разплати частично претендираните от пътностроителните фирми суми, с цел да се намали социалното напрежение, породено от масовите уволнения в тях и последвалите протести и блокади на пътища и проходи от техни служители", посочи министърът. И увери депутатите, че с това предложение не се узаконяват незаконни договори. Те са действащи и в момента и са резултат от открита състезателна процедура по Закона за обществените поръчки, но са с ограничен обем и надвишени възлагания, т.е. нови не могат да се правят. "Това не е и признаване на претендираните от изпълнителите суми. Едва след приключване на ревизията, ще определим размера на дължимите суми", допълни вицепремиерът.

"Дори в този момент пътят на прохода "Витиня" е блокиран от опашка от автомобили, защото този път не се ремонтира", подчерта Караджов. И отбеляза, че пътят не се ремонтира, защото не може да бъде възложен нито един ремонт, "да бъде поставена нито една мантинела, нито една мрежа". "Не искам да свалите отговорността от мен, а Народното събрание да поеме своя дял от отговорността, за да ми даде възможности след това и аз да понеса своята отговорност и да отговоря на обществените очаквания за качествено поддържане на републиканската пътна мрежа и за завършване в срок на започнати през миналата година ремонти", каза още регионалният министър.

По предложение на БСП парламентът излезе в почивка и беше свикан председателски съвет. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във