Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАПМАН КАПИТАЛ СМЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Акционерите на ИД Капман Капитал промени състава на съвета на директорите му. Това стана на проведеното на 17 април годишно общо събрание. Досегашният член на съвета и изпълнителен директор Росен Георгиев бе освободен, а за нов член и изпълнителен директор бе избрана Сибила Грозданова. Тя има бакалавърска и магистърска степен по Счетоводство и контрол и последваща специализация по Финанси в University of LaCrosse. Започва работа в инвестиционен посредник Капман през 1997 година.
Капман Капитал е инвестиционно дружество от отворен тип. Дружеството започна дейността си в края на септември 2004 г., като стартовата цена на ценните книжа на компанията с номинал 10 лева беше на 9.98 лева. Към момента акция на Капман Капитал може да бъде купена за 14.96 лева. По последни данни дружеството отчита доходност в размер на 29.98% на годишна база от началото на публичното предлагане. Към 14 април капиталът на дружеството е 4.125 млн. лв., разпределен в 276 728 бр. акции. До момента акционери на фонда са предимно физически лица, както и няколко институционални инвеститори.
Инвестиционно дружество Капман Капитал е първата колективна инвестиционна схема, чието управление пое УД Капман Асет Мениджмънт. На 5 януари 2006 г. стартира и договорен фонд Капман Макс, който бързо набра необходимия капитал и само една седмица след старта започна да котира цена на обратно изкупуване за дяловете си. Към момента активите на фонда са 1.154 млн. лева. Рисковият профил на Капман Макс е от умерен до висок, а дяловете, които издава, са на стойност 10 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във