Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАМЕНИЦА СЪЗДАВА НОВАТА ПЛОВДИВСКА АРИСТОКРАЦИЯ

Едва ли някой още не е разбрал, че пивоварният бизнес е печеливш и у нас, особено през последните години. Във всеки случай дивидентът от 41.1 лв. на акция с номинал 1 лев, гласуван на общото събрание на пловдивската пивоварна Каменица на 11 април, със сигурност ще предизвика завистта на инвеститорите на кретащата ни фондова борса. На нея дори и най-атрактивните книжа не струват толкова. Каменица обаче не е публично дружество и книжата й не се котират на БФБ. Играчите на борсата могат само да мечтаят за дивидентите на акционерите в завода, които са предимно негови работници. Всеки от тях притежава средно по 250 книжа и в началото на май ще вземе дивидент от над 10 хил. лева. Което си е гарсониера в крайните пловдивски квартали. А получените за 1999 г. над 50 лв. за акция е доказателство, че мениджърите на пивоварната от белгийския концерн Интербрю са на път да създадат новата пловдивска аристокрация - в лицето на акционерите в Каменица. Дори и без да работят, те имат гарантиран месечен доход от около 1000 лева.
Такива суми ще получат само собствениците на книжа към края на миналата година. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, на общи събрания, състояли се на 15 ноември 2000 г., бе гласувано Астика и Бургаско пиво да се влеят в пловдивската пивоварна. Целта беше централизирането на мениджмънта на трите бирени фабрики, собственост на Интербрю. Извън създадената структура от контролираните от белгийците заводи у нас остана само Плевенско пиво. Причината бе, че то е публично дружество. Законът за публичното предлагане на ценни книжа изрично постановява, че при сливането на такава компания с непублична новото предприятие задължително придобива статут на публично. Очевидно на белгийците не им допада идеята да са подвластни на регулаторния орган на българския капиталов пазар - Държавната комисия по ценните книжа.
Общото събрание на Каменица гласува и дивидентите, които ще получат досегашните акционери на хасковската Астика и Бургаско пиво. Те са съответно 27.30 и 5.81 лв. за бройка. Както и при Каменица, цялата печалба след данъчно облагане бе разпределена.
В зависимост от печалбите и собствения капитал на трите предприятия бяха определени и новите дялови участия след обединението им. За всяка стара акция от Каменица акционерите й ще получат по 1.68 нови (след вливането на Астика и Бургаско пиво). Собствениците на книжа от Астика ще бъдат по-ощетени, тъй като ще вземат 90% от притежаваните от тях акции към датата на сливането. Държателите на книжа от бургаския завод пък ще получат само 0.6 дяла за всеки досегашен. Тази схема е изработена от експертите на Интербрю за по-голяма справедливост на процеса на вливането. От следващата година раздаваният дивидент и за трите фабрики ще е единен.
Основният проблем на пивоварните през 2000 г. бяха високите цени на ечемика, който е основната суровина за производството на бира. При определени сделки котировките му на стоковите борси в страната достигнаха над 200 лв. за тон. Слабата местна реколта принуди част от фабриките да внасят зърно. Астика например е купила от чужбина 20% от необходимия й ечемик.
През 2000 г. Каменица взе банков заем за 12 млн. лева. С тези пари бяха купени нови бутилки и каси и бе разширена дистрибуторската мрежа на завода. Въпреки опитите на пазара да бъде наложено тъмното пиво на него се падат едва 3% от продадените количества.
Заради високите разходи се свива износът на предприятията от групировката. Особено драстично е намалението на експорта на Астика. За 2000 г. той е едва 855 хектолитра, при над 6000 хектолитра година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във