Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Какво трябва да знаем преди да заминем на работа в чужбина?

На 7 май 73-ма български сезонни работници, които не бяха допуснати да влязат във Франция, бяха върнати у нас с полет от Париж. Оказа се, че не са разбрали добре мерките, които прилага Франция, за да ограничи разпространението на коронавирус. Скоро сезонът на полската работа ще е в разгара си и все повече сезонни работници ще пътуват. Затова социалното министерство напомня какво трябва да се знае преди заминаване за работа в чужбина.

Работникът трябва да е писмено запознат с минималните условия на труд и заплащане в приемащата държава - минимално възнаграждение, продължителност на работната седмица, продължителност на работното време.

Можете да заминете в чужбина като насочен от фирма посредник, като преди заминаване трябва да проверите регистрацията на посредника в Агенцията по заетостта, да разполагате с подписан посреднически договор, да разполагате с подписан трудов договор с местния работодател с превод на български език. Хората трябва да се уверят, че в трудовия им договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.

В случая на изпратен от предприятие, което осигурява временна работа, в предприятие ползвател, преди заминаване трябва да се провери регистрацията на временен договор в Агенцията по заетостта, хората да разполагат с подписан трудов договор с временен договор, да разполагат с подписан писмен акт за изпращане.

Трябва да се уверите, че в трудовия ви договор са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.

В случая на командирован от работодател в рамките на предоставяне на услуги, преди заминаване трябва: да разполагате с подписан трудов договор с работодателя, да разполагате с писмено споразумение за периода на командироване, да се уверите, че в писменото споразумение са осигурени същите минимални условия на труд, установени в приемащата държава, в т. ч., че трудовото ви възнаграждение е не по-малко от определеното за конкретната работа в приемащата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във