Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Какво иска европейският бизнес от новата Еврокомисия?

Създаване на такава структура на новата Европейска комисия, която да позволи по-добра и ефективна координация на действията на всички нейни членове в посока подобряване на европейската конкурентоспособност. Това е един от десетте приоритета на новата ЕК, който представи днес най-голямата европейска бизнес конфедерация - BUSINESSEUROPE, чийто член от българска страна е Българската стопанска камара.

Изпълнението на поставените цели следва да води новата ЕК и председателя й Жан-Клод Юнкер към подобряване на инвестиционния климат в Европа и насърчаване създаването на работни места, смятат от организацията.

"Европа е на кръстопът и е в началото на новия европейски политически цикъл. Председателят Юнкер трябва да даде ясен приоритет на конкурентоспособността и да настоява за реформи, насочени към подобряване на инвестиционния климат. Това е най-добрият начин за създаване на повече работни места за 25 милиона безработни в Европа днес". Това коментира президентът на BUSINESSEUROPE Ема Марчегалия.

Генералният директор на BUSINESSEUROPE Маркус Байрер добави: "Юнкер следва да се съсредоточи върху конкурентоспособността и изцяло да прегърне ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС. Ние се нуждаем от амбициозна програма за търговия, за по-добро управление и конкурентни енергийни цени".

В посланието си към новата ЕК BUSINESSEUROPE формулира 10 действия, които Комисията трябва да осъществи в рамките на първата година от своя мандат. Те включват представяне на Европейски инвестиционен план за по-добър достъп до финансиране и по-ефективен банков съюз, както и изпълнение на ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС.

Европейският бизнес иска още представяне на гъвкав законодателен пакет за енергетиката и изменението на климата "ЕС 2030", съобразно резултатите от международните преговори в Париж през 2015 г. и сключване на амбициозно споразумение за свободна търговия със САЩ (TTIP), вкл. и механизъм за защита на европейските инвестиции.

BUSINESSEUROPE настоява и за подобряване на координацията на икономическата политика в контекста на стратегията "ЕС 2020", както и намиране на правилния баланс между защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите и свободния поток на данни при определянето на дългосрочната стратегия за единния цифров пазар.

Конфедерацията иска от ЕК и изграждане на консенсус относно Европейската рамка за национални реформи на пазара на труда, насочени към увеличаване на растежа и създаването на работни места, незабавно осигуряване на по-добро регулиране и оценка на въздействието, отчитаща кумулативния ефект на законодателството, както и цялостно преразглеждане на визията "ЕС 2020".

Facebook logo
Бъдете с нас и във