Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Как земеделците да получат финансиране за проектите си?

Министерството на земеделието, храните и горите публикува днес за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Бюджетът по процедурата е близо 40 млн. лева и е насочен за ускорена модернизацията и технологично обновление на малките земеделски стопанства, поясниха от агроведомството.

Кандидатстването и оценката на предложенията ще бъде изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), а приемът се очаква да бъде отворен в края на ноември.

От ведомството припомнят, че малките земеделски стопани ще могат да ползват услугите на Национална служба за съвети в земеделието, която предоставя безплатно специализирани консултантски услуги, включително и изготвяне на бизнес планове по подмярката.

Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира до два месеца след сключване на административния договор.

Окончателното плащане ще се извърши след точно реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от фонд „Земеделие“.

Потенциалните кандидати трябва да се регистрирани земеделски производители и притежават стопанството със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

 

Заинтересованите лица могат да предоставят предложения и коментари по публикуваните насоки в срок до 19 ноември 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: [email protected]

Facebook logo
Бъдете с нас и във