Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Как ще се изравнят икономически шестте района в страната?

Общо 18 са приоритетите за икономически подем и подобряване на стандарта на живот на хората в шестте района на страната. Това предвиждат проектите за пространствено развитие на районите от ниво 2, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството, публикува за обществено обсъждане. 

Шестте планови района, на които е разделена страната, няма да се променят - те само ще се преименуват в "статистически райони от ниво 2". А съществуващата над тях "шапка" - наричана до момента "район от ниво 1", ще се преименува в "статистическа зона". Тези зони пак ще са две - "Северна и Югоизточна България", която включва Северозападен Северен централен, Североизточен и Югоизточни райони. Втората зона е "Югозападна и Южна централна България", включваща Югозападния район и Южния централен район.

Регионалните схеми определят дългосрочните перспективи и цели за пространствено развитие на районите, на които е разделена страната, връзките между тях и съседните държави. Те са разработени в съответствие с Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. С тях се отчитат и политиките за всеки район в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда в унисон с местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие. Те отразяват и съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

Заради обезлюдяването на цели области в Северна България се стигна до предложение на регионалното министерство в три варианта за промяна на районите на планиране, които предвиждаха разместване на областите в различни конфигурации. Но нито едно не намери подкрепа. Всички варианти за промени в териториално-административната карта на страната се оказаха неприемливи за местните амбиции и срещнаха отпор.  

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във