Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Как се изпари картелът между туроператорите

Солените глоби на Хорнит, Бългериан ВИП Травъл и Астрал Холидейз отпадат

Скандалната обществена поръчка за 30 млн. лв., с която изпълнителната власт искаше да си осигури самолетните билети, отново нажежи страстите. Трима от главните герои в нея - туристическите агенции Хорнит ООД, Бългериан ВИП Травъл ООД и Астрал Холидейз АД, които през февруари 2012-а бяха уличени в картелно споразумение от Комисията за защита на конкуренцията, изведнъж се оказаха по-безгрешни и от светците. Изпариха се и солените глоби, които им бяха наложени за манипулирането на търга. И след пречистването няма да е никак чудно, ако въпросните фирми успеят да лапнат и държавните милиони.


Въпреки мъглата около тази поръчка

в. БАНКЕРЪ научи, че пълният обрат в мача между туроператорите и антимонополистите е станал на 4 декември. Тогава тричленен състав на Върховния административен съд е отменил решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което бяха наложени санкциите на Хорнит, Бългериан ВИП Травъл и Астрал Холидейз в размер съответно на 48 480, 47 280 и 2 818 800 лева. С постановлението на магистратите на практика падат и обвиненията за извършено нарушение по чл.15, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията за забранено споразумение или картел.


Как обаче се стигна дотук и чак толкова ли не си разбират от работата членовете на антимонополната комисия, че решенията им да бъдат направени на пух и прах от съда? Обосновката на решението на магистратите разкрива доста интересни подробности.


Производството на КЗК срещу туристическите агенции бе образувано по сигнал на министъра на финансите Симеон Дянков още в началото на 2011-а. Повод за съмненията му бяха напълно идентичните, дори до десета от стотинката, ценови оферти на дружествата в процедурата за доставка на самолетните билети на властта - 634 352 лева. След близо година на анализи и проучвания експертите по конкуренцията установиха, че Хорнит, Бългериан ВИП Травъл и Астрал Холидейз са постигнали предварителна координация по отношение механизмите на изготвяне на ценовите си предложения в тяхната цялост, обхващащи както конкретните цени, които да послужат за изготвяне на офертата, така и определянето на общ сбор на ценовите предложения, който да служи като цел при изготвянето на офертите и да доведе до еднаквото им оценяване. Комисията дори обяви, че приема това за тежко нарушение, тъй като води до пълно предотвратяване на конкуренцията помежду им при участието в конкурса. Ефектите от това поведение са преустановяване на ценовата конкуренция и ограничаване възможността на конкурентите да участват в изпълнението на обществената поръчка, казаха още от КЗК.


Не е за пропускане и че според Търговския регистър Хорнит и Бългериан ВИП травъл често


кандидатстват за държавните поръчки заедно

като консорциум. Първото дружество е собственост на Агрохолд АД и Тера груп сервиз ЕООД, а негов управител е Лъчезар Тодоров. Другата компания се ръководи от Влади Алексиев, който е и мажоритарен собственик. Партньор в дружеството му е Милчо Занев. Шефовете на двете фирми обаче са категорични, че фактите за свързаността между Хорнит и Бългериан Вип Травъл нямат отношение към настоящето производство. Колкото до Астрал Холидейз, поне официално при нея свързани лица няма, но и не е необходимо да има, за да се споразумее за цената с останалите играчи.


Иначе за формирането на конкретно ценово предложение кандидатите трябваше да обявят максималните цени за двупосочен билет за пътуване в различните класи (четири на брой), предлагани от авиокомпаниите до 30 дестинации. След извършване на изчисленията по специална формула се получава една средноаритметична стойност за всички пътувания. Към така получената сума се прибавят и съответните такси за обслужване от агенциите. Колкото и абсурдно да звучи, именно при тази крайна цена, формирана от десетки други, се е получило


пълното дублиране на офертите

Комисията за защита на конкуренцията заяви също така, че уличените в картел фирми са били наясно, че могат да ги хванат, и са се опитали да поразбъркат малко цените на билетите до конкретните дестинации. Само че не са пипали удачните цифри и във всичките им предложения тези след десетичната запетая са напълно еднакви. Според антимонополния орган подобно съвпадение е възможно единствено ако дружествата са използвали едни и същи цени от резервационната система Амадеус, които впоследствие са обърнати от евро в български левове по един и същ курс.


Фактът, че в 100% от случаите има съвпадение на трите цифри след десетичната запетая, а по отношение на цифрите преди нея - не, показва, че част от цените са били променяни след обръщането им в левове. Това съвпадение не може да бъде обяснено с използването на различни цени, които са получени по системата Амадеус, защото е практически невъзможно при превалутиране да се получат, първо, еднакви цени, а още по-малко еднаквостта да се отрази единствено по отношение на цифрите след десетичната запетая, категорични са в обясненията си комисарите. Освен това е установено, че всяка промяна в дадена цена е компенсирана с обратното изменение в друга.


В същото време при останалите три класирани дружества - Аргус Травел, Аеротур ММ и Юзит Калърс България, подобни пълни съвпадения до третия знак след десетичната запетая няма. Като цяло между всички участници се срещат близки по стойност предложения или такива, които се различават в последните три цифри след десетичната запетая, но те се дължат на закръгляване на получени от резервационната система Амадеус данни, обясниха от КЗК. Любопитното в случая е, че Аеротур ММ е дало абсолютно същата оферта, както фирмите в картела - 634.352 лв., но не е обвинено в задкулисни договорки. Причината е, че предложените от него цени за самолетни билети се разминават във всички позиции с тези на другите три компании и единственото общо е крайният сбор. Комисията прие това съвпадение за случайно.


Без съществуването на общ план, който предварително да определи необходимите стъпки, които всяко дружество следва да предприеме, постигането на такава синхронизация в ценовите им предложения е практически невъзможно. Ако между страните не съществува предварително изразено общо намерение да имат определено общо поведение относно участието им в обществената поръчка, не може да бъде постигната подобна координация, пише в заключението на КЗК.


Всички тези


на пръв поглед обективни обяснения

и заключения обаче са обявени от Върховния административен съд за необосновани, а твърденията за картел - за недоказани. В производството пред КЗК не са събрани никакви доказателства, които да установяват наличие на споразумение между страните или на съгласувана практика, и приетото от комисията становище противоречи на утвърдената съдебна практика, смятат магистратите. Според тях решението за картел между туроператорите е изградено изцяло на предположения и косвени данни. Освен изследваните технически данни по ценообразуването, което дори е коментирано неправилно от КЗК във връзка с особеностите на пазара по предлагане на самолетни билети, не са посочени други факти за реално сключване на споразумение във формалния смисъл или на постигане на съгласие участниците съзнателно да се стремят да подменят конкурентното начало в стопанската дейност с взаимна координация и съгласуваност. Съгласно утвърдената съдебна практика само по себе си пазарното поведение не е абсолютно доказателство за наличието на съгласувана практика. В конкретния случай изводът на КЗК, че съгласуваността е единственото възможно обяснение за сходството в ценовите оферти на страните, е неправилен, пишат още в мотивите си съдиите. Те приемат, че наличието на сходство в поведението на фирмите е


обективно обусловено от икономическата конюнктура

характеристиките на пазара и спецификата на обществената поръчка, което изключва възможността за антиконкурентна практика. Съдиите твърдят, че сделката по продажба на самолетни билети е от името и за сметка на авиокомпанията, като туристическите агенти нямат отношение към формирането на цената.


В решението на ВАС се посочва също, че независимо от липсата на установено извършено нарушение по чл.15, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията неправилно е определен и размерът на имуществените санкции. Проблемът според съдиите е, че КЗК не е събрала необходимите данни за приходите на дружествата от продажбата на самолетни билети и не е дала реална възможност на фирмите да представят финансов отчет за предишната година.


Окончателното оневиняване на Хорнит, Бългериан ВИП Травъл и Астрал Холидейз ще стане, ако до 18 декември не бъде внесена жалба срещу решението на съда. В противен случай казусът ще се гледа от петчленен състав на ВАС, чиято работа може да се проточи поне половин година.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Съдебни въртележки


В централизираната процедура за доставка на самолетни билети на властта, която бе обявена още на 17 септември 2010-а, участваха единадесет фирми: Аргус травел, Мираж, Алма Тур БГ, Аеротур ММ, Хорнит, Бългериан ВИП травъл, Астрал Холидейз, България ер, Юзит калърс България, Елит травъл интернешънъл и Атлас травъл. Последният кандидат обаче бе отстранен още преди отварянето на ценовите оферти поради пропуски в техническата му документация.На 14 януари 2011-а стана ясно крайното класиране, с което Аргус травел, Аеротур ММ, Хорнит, Бългериан ВИП травъл, Астрал Холидейз и Юзит калърс България бяха избрани за победители. До тази фаза бяха допуснати още две фирми - Мираж и Елит травъл, но те останаха извън челната шестица. А България ер бе отстранена.Очаквано, последваха жалби до КЗК от България ер и Елит травъл, които антимонополният орган отхвърли, без дори да ги разгледа по същество. Но двете дружества се обърнаха към Върховния административен съд (ВАС) и магистратите отмениха като незаконосъобразно решението на министъра на финансите Симеон Дянков, с което бе обявено класирането. Наред с това съдът постанови връщане на процедурата на етапа преди крайното класиране.На 17 юни 2011-а новосформираната оценителна комисия оповести новото класиране на участниците, но избраните фирми бяха същите: Аргус травел, Аеротур ММ, Хорнит, Бългериан ВИП травъл, Астрал Холидейз и Юзит калърс България. След поредните жалби до КЗК класирането отново бе отменено като незаконосъобразно, а процедурата бе върната на етап разглеждане на ценовите оферти. ВАС потвърждава това решение и на 17 ноември миналата година министър Дянков назначава нова (трета) комисия, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в процедура. Крайното класиране, обявено на 8 декември, бе същото, както предишните два пъти. Така съдебната въртележка се завъртя наново. Междувременно през февруари 2012-а излезе и решението на КЗК за картел между Хорнит, Бългериан ВИП Травъл и Астрал Холидейз, споровете около което блокираха разглеждането на останалите жалби.


Facebook logo
Бъдете с нас и във