Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАК СА МОНТИРАНИ ДЕФЕКТНИ МЕХАНИЗМИ В РЕАКТОРА?

Едва на 14 март Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) публикува съобщение за случая. Оказва се, че на 1 март са установени недопустими дефекти в Системата за управление и защита на реактора.Това е най-важната система за безопасност на всеки ядрен реактор. Тя е предназначена за управление и бързо заглушаване на мощността му. Това става чрез вкарване или изкарване на подвижни поглътители на неутрони. В блок V те са 61, а в новите ВВЕР-1000 са много повече. Всеки от тях има електромагнитен механизъм, който го движи с ниска скорост. При работа на реактора 55 поглътители са неподвижни в горно положение и чакат сигнал за аварийна защита. Съществуват множество критични ситуации, които изискват аварийно спиране на реактора. То се осъществява чрез специална система за автоматична команда, но е предвидена възможност и за ръчно активиране.
При сигнал за аварийна защита напрежението на електромагнитите отпада, за 3-4 сек. поглътителите падат в реактора под действие на теглото си и заглушават верижната реакция на делене. При бързопротичащи процеси няма друга система, която да заглуши реактора. Поради това системата за аварийна защита е с най-високата възможна надежност. Допуска се само един от поглътителите да блокира.
Какво е станало
Според Агенцията за ядрено регулиране при проверките на 1 март 22 поглътители са били блокирани в горно положение. Те не са падали свободно под действие на теглото си и дори не са могли да се движат от двигателните механизми. Еднозначно е установено, че причината за отказите била явлението задържане, каквото и да означава то. Ясно е, че това е системен отказ или отказ по обща причина, поради дефект на компонента. Но не е ясно кога е настъпил и колко време реакторът е работил с неизправна система.
Работа на реактора с блокирани няколко поглътители, да не говорим за 22, е събитие без прецедент в ядрената енергетика. Който твърди, че нещо подобно се е случвало и преди, нека да посочи конкретни данни - на коя централа, кой блок и кога.
През изминалите месеци действително на V блок нищо не е станало в резултат от това, че 22 поглътитела са били блокирани, тъй като не е имало критична ситуация, която да изисква сработване на аварийната защита. Само че дали реакторът е безопасен, се определя преди всичко от това, дали при определени изходни събития може да бъде осигурено надежното му заглушаване и охлаждане.
Какво би могло да стане
Ще коментирам накратко една от възможните проектни авария - разкъсване на главен паропровод. В резултат за 70-90 секунди става много бързо разхлаждане на реактора. Намаляването на температурата на горивото и на водата води до рязко намаляване на ядрените им свойства и силно спадане на поглъщането на неутрони в тях. През това време операторите не могат нищо да направят и единствено падналите поглътители удържат реактора все още в заглушено състояние.
При сработване на аварийната защита дори един поглътител да блокира, ефектът ще бъде много по-малък, но останалите поглътители ще доведат реактора в безопасно подкритично състояние. Всички известни изследвания показват, че при блокиране само на един (най-ефективният) поглътител ефективността на аварийната защита на ВВЕР-1000 намалява не с 1/61, както много хора биха си помислили, а с около една четвърт.
Сценарии с множество блокирали поглътители не са анализирани и в най-хипотетичните аварии, чисто и просто защото това се смята за напълно изключено. За да се разбере дали при настъпване на такава авария реакторът е бил безопасен с 22 блокирани поглътитела, или не, трябва да се пресметне колко е намаляла ефективността на аварийната защита, при каква температура реакторът ще излезе в надкритично състояние и с колко. Резултатът зависи най-вече от това къде са били разположени блокираните поглътители. Най-тежкият случай е, ако те са били групирани в областта на активната зона с най-високо обогатяване. Тези пресмятания могат да се направят за няколко часа, но повече от 50 дни след събитието никой не показва резултати.
Защо са настъпили отказите
През миналата година част от двигателните механизми са били подменени. Никой не коментира как е станало възможно монтирането на дефектни механизми. Когато този проект е представен, много хора от АЕЦ, министерството и АЯР са удостоверили, че новите механизми отговарят на всички специфични изисквания, че са преминали успешно нужните изпитания и са направени от лицензиран произведител при спазване на изискванията за качество.
Традиционният производител на такова оборудване са руските заводи ИЖОРА. Твърди се, че механизмите са произведени в руската корпорация ТВЕЛ. Тя обаче прави само ядрено гориво и поръчката вероятно е изпълнена от някой субконтрактор. Нищо чудно в някой гараж без контрол на качеството.
Безопасен ли е блокът сега
Реакторът продължава да работи на пълна мощност със същите дефектни механизми. Били предложени и приети краткосрочни мерки, които гарантирали, че поглътителите няма да блокират отново. Според Агенцията за ядрено регулиране обаче, коренната причина за отказите да се установява тепърва. Как може да се дават гаранции, след като коренната причина не е ясна, остава загадка.
Значение на събитието за безопасността
АЯР казва, че по предварителна информация от АЕЦ Козлодуй събитието е оценено на ниво 0 (отклонение) от скалата INES. В INES събитията се оценяват по 3 основни критерия: изхвърляне на радиоактивност, облъчване на персонала и деградация на дълбоко ешалонираната система за осигуряване на безопасността. Изключването на помпата действително е от ниво 0.

Отказите в системата за аварийната защита представляват събитие с потенциално много опасни последици за безопасността. Според ръководството на INES, ако потенциалните последици биха били от ниво 5 (тежка повреда на горивото или на бариерите), то събитието на V блок е от ниво 3. Ако потенциалните последици биха били от ниво 4 (значителна повреда на горивото или на бариерите), то събитието на V блок е от ниво 2.
Според мен събитието е от ниво 3 (сериозен инцидент). Описанието в скалата е следното: Ситуация, в която системите за безопасност не биха могли да предотвратят авария, ако настъпят определени събития. За инциденти от ниво 2 и по-високи трябва да бъде уведомена МААЕ и партньорите на АЕЦ. До 24 април доклад в МААЕ не е изпратен.

Заглавието е на редакцията

Facebook logo
Бъдете с нас и във