Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАК ПАНАГЮРСКИ МИНИ СТАНАХА ЧАСТНИ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ

Няма нищо по-сладко и доходоносно от управлението на държавни активи. Тази маскима, превърнала се в символ на българския икономически преход, нагледно може да се илюстрира със 100% държавното дружество Панагюрски мини. Съгласно постановление N140 на Министерския съвет от 23 юли 1992 г. Панагюрски мини попада в списъка на неефективните обекти, подлежащи на закриване и техническа ликвидация или консервация на производствени мощности. Подготовката за ликвидацията на дружеството обаче започва едва през 1998 година.В началото на 1999 г. ръководството на мините, натоварено с процеса на закриването им, регистрира своя частна фирма - Елшица 99 АД. Като предмет на дейност на новото дружество е записано: приватизационни сделки за закупуване на дялове и акции от търговски дружества, включително и на Панагюрски мини, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви търговски сделки, незабранени от закона.Съветът на директорите на частната фирма и този на държавното дружество почти се припокриват. Така още при създаването си Елшица 99 нарушава разпоредбите на Търговския закон. В борда на Панагюрски мини ЕАД влизат: Владимир Станев - председател, Евгений Ангелов - заместник-председател, а членове са Георги Шалски и Атанас Кочев, който е и изпълнителен директор. В Елшица 99 АД Евгений Ангелов е председател на съвета на директорите, членове са Атанас Кочев и Бойко Пенин (бивш изпълнителен директор на Панагюрски мини). Владимир Станев и Георги Шалски пък са сред крупните акционери. Те, заедно с Ангелов и Пенин, имат по 400 акции от дружеството, а Атанас Кочев - 450 акции. Цветана Радулова, главен счетоводител на държавната компания държи 150 акциина частното дружество. Останалите акционери на фирмата са работници в държавното дружество, но всеки от тях притежава само по 3 акции. Това е разпределението на десетте хиляди поименни акции на Елшица 99 с номинал 5 лева.През март 1999 г. частната фирма завърта бизнеса, купувайки от държавната багер 3кг - 4.6б, за 25 200 деноминирани лева, като 30% от тях трябва да се платят до 31 март 1999 г., а 70% - до 30 април 1999 година.Любопитна подробност е, че интерес към въпросния багер са проявили и други фирми. Те обаче бързо са се отказали, тъй като обявената цена е била твърде висока - 200 000 деноминирани лева. Сумата е определена от консултантско бюро СИДОН консулт 4 с управител Чавдар Узунов. Според запознати бюрото и до днес оценява всички дълготрайни материални активи на Панагюрски мини ЕАД. И то без да е обявяван търг или конкурс за оценяването им. Предпочитана практика е: директно възлагане, при това при добра стиковка с ръководството на държавното дружество.Малко предида продадат багера на собствената си частна фирмашефовете на държавната компания поръчват на СИДОН консулт нова оценка. С нея цената е намалена осем пъти и вече е само 25 200 деноминирани лева (тоест толкова, за колкото е извършена продажбата). За сравнение през 1998 г. багер от същия тип е оценен и продаден от Държавни мини - Перник за 300 хиляди деноминирани лева. При това, според запознати, неговото техническо състояние е било по-лошо.Още по-любопитен е фактът, че още преди частната Елшица 99 да изплати багера, държавното дружество си го връща обратно. Този път обаче под наем и то при положение, че в същото време разполага с още един технически изправен багер от същия тип. Той обаче умишлено не се използва. По същата схема Елшица 99 купува и втория багер 3кг - 4.6б (отново за 25 200 лв.), както и други дългосрочни материални активи на държавното дружество.През септември същата година, този път с конкурс - само срещу 50 000 деноминирани лева, Елшица 99 става собственик на част от активите на Панагюрски мини.Сред новите придобивки на шефската фирмаса рудник Цар Асен, обогатителна фабрика Елшица, цех Автотранспорт с над 20 самосвала и надшахтов комплекс на рудник Елшица. Според специалисти и работници от дружеството балансовата стойност на продадените активи е не по-малко от 500 000 лева. В комисията по провеждане на конкурса са Атанас Кочев, Владимир Станев, Евгений Ангелов и Георги Шалски. Всички те, както може да се предположи, не са подписали декларации за необвързаност с фирмата-купувач. Просто защото са сред най-големите акционери в нея. Оценката на продадените материални активи отново е направена от СИДОН консулт 4.Няма възражения и от втория участник в конкурса- фирма ЕТ БТ - инженеринг, собственост на Ботьо Табаков, който впрочем е кум на Бойко Пенин. Последният факт на практика напълно обезсмисля конкурса.Отново на приближени хора и на символични цени ръководството на Панагюрски мини ЕАД отдава под наем товарна база Септември, компресорна фирма Гранит - М гр. Пазарджик, ремарке за Мерцедес, мотокар, роторна трошачка и др. Пак при фиктивен търг Елшица 99 купува от държавното дружество пиано и то само за 300 лева.Нещо повече, частното дружество започва да изземва дейността на държавното. Срещу заплащане разбира се. Панагюрски мини ЕАД заплаща на Елшица 99 АД 2959.67 деноминирани лева за да проучи възможностите за оползотворяване на празните пространства на подземните рудници. Договорът отново е сключен без търг или конкурс.С тези свои действия шефовете на Панагюрски мини ЕАД не само нарушават законите и действащите в страната нормативни актове, но са нанесли и щети на държавата за над 1 млн. лева - твърдят работници от предприятието. Съкратени са и 750 служители. Още в началото на 2000 г. част от потърпевшите сезират Върховната касационна прокуратура за извършените злоупотреби. Тя пък поръчва на Националната служба Борба с организираната престъпност да разследва случая. До момента е известно единствено, че на 14 юни 2000 г. директорът на РДВР - Пазарджик майор Любомир Любомиров е поискал от Окръжния съд информация за актуалното състояние на Елшица 99 АД. От тук насетне случаят потъва. До последните месеци, когато депутати от НДСВ предоставят на Върховната касационна прокуратура документи и данни за злоупотребите в Панагюрски мини АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във