Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Как да засилим сътрудничеството с Норвегия в новата ситуация

С поредицата срещи в края на март ще се търсят нови възможности за по-тясно сътрудничество между България и Норвегия в рамките на новата икономическа ситуация. Заедно с това ще се даде на българските компании по-добро разбиране на норвежкия социален модел, политиката на корпоративна социална отговорност и норвежката бизнес етика. В основата на тази инициатива е Норвежко-българската бизнес група  /Norwegian-Bulgarian Business Group/, която организира форум в норвежката столица Осло на тема „Устойчив растеж, зелени решения, КСО, иновации и близко сътрудничество“, съобщиха от организацията.

Част от събитията ще се проведат под патронажа на посолството на България в Норвегия, а почетен гост ще е посланикът ни Вера Шатилова.

Форумът е платформа, която ще предостави на компаниите възможност за установяване на контакти с потенциални партньори и обсъждане на бъдещо сътрудничество. Водещи норвежки организации като Norwegian Confederation of Enterprise, Enterprise Europe Norway, StartUp Norway, Abelia (tbc), както и частни компании са поканени да участват в събитието.

„Нашата цел е да популяризираме България като безопасна дестинация за правене на бизнес и да представим на нашите норвежки партньори нашите членове - надеждни и иновативни български компании, които произвеждат високо конкурентни стоки и услуги“, коментира изпълнителният директор на бизнес групата Миряна Александрова. „От друга страна, бихме искали да изградим по-добро разбиране на норвежката бизнес етика и КСО сред нашите членове, тъй като за тях е от голямо значение дали искат да правят бизнес с норвежки партньори”, допълва тя.

Посещението в Норвегия се финансира по грантовете на Европейското икономическо пространство и Норвегия, 2014-2021 г., Социален диалог - Програма за достоен труд. Организатор на проекта е Българската търговско-промишлена палата, а партньори са НББГ и Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO).

Въпреки изключително ниския стокообмен, в сравнение със съседните скандинавски държави,

присъствието на норвежкия бизнес в България е значително.

Заедно с това търговското салдо в двустранната търговия е положително за нашата страна, съобщиха от икономическото министерство. У нас работят около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света).

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от сканданавската страна в България към юни миналата година са в размер на 118.3 млн. евро. Сред най-значимите вложения, правени от норвежка фирма, е на "Дино Нобел" АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

Бизнес у нас имат и други по-големи фирми с различен процент норвежко участие, като Lilltech Defence (военна промишленост), Jotun Bulgaria (прахови бои), IHB ShipDesign, част от ВИК-Сандвик-ИХБ дизайн АД (корабен дизайн), Nordic Ltd. (финансов мениджмънт), Telenor Bulgaria (телекомуникации) беше няколко години у нас, но продаде бизнеса си тук, InterConsult Bulgaria (ИКТ, наскоро норвежките дялове бяха изцяло изкупени от българските партньори), Sofia Statkraft South East Europe (енергетика), AurisMed (медицинска индустрия), Bulgarian Text Ltd. (преводаческа индустрия), Norway Resource Group (недвижими имоти).

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и опита и добрите практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии.  Сред перспективните области за сътрудничество са високите и информационните технологии.

Двустранният стокообмен с Норвегия бавно върви нагоре. През пандемичната 2020 г. той е бил за 69.5 млн. евро. За миналата година се увеличава до 82.57 млн. евро. Обемът на износа към Норвегия е нараснал с 14%, но вносът - с 28.4 на сто. Възможности за разширяване на българския износ за северната страна има при храните и вината, продуктите на химическата промишленост, преждите и текстила.

България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи, които проявяват интерес към морските курорти в България. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и други.

Норвегия все още не е много позната и посещавана туристическа дестинация, но броят на българите пътували до тази страна расте.

България и Норвегия продължават да работят заедно и по съвместни проекти у нас, финансирани  чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Помощта, която скандинавската страна ни оказва по финансовите механизми за периода 2014-2021 г., е за 210 млн. евро. Позитив в тези отношения обаче са не само парите, но и срещите между хората, контактите между институциите и обмяната на опит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във