Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАК ДА ВЗЕМАШ, КОГАТО ДАВАШ...

ПЪРВАТА СМЕТКА ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГА Е ЗАПИСАНА В ПРОЕКТОБЮДЖЕТАСпомняте ли си, какви феноменални резултати бяха отчетени при извършените на два пъти през годината замени на остарелите брейди облигации по външния ни дълг...? Колосални спестявания, от които в джоба на всеки от нас трябваше да влязат десетки левове! Придворните експерти бурно аплодираха гениалната сделка, докато колебливите вдигаха рамене и дълбокомислено ни внушаваха да изчакаме - резултатите ще станат известни в бъдеще. Авторът на този коментар бе между малцината, които оспориха алхимичните упражнения на правителствените финансисти и дори съзряхме зла умисъл в начинанието. Защото още тогава сметките показваха, че предстои да излизат пари от бюджета, а не да влизат. Днес в обществото се води бюджетен дебат. Недоволни са всички - предприемачи, домакинства, кметове, синдикати, дори експертите на МВФ се съмняват в нещо... (те си знаят в какво). Всеки обосновава появата на дефицит - един в хиляди, друг в милиони. Нормално... А още по-нормално е да си спомним какви спестявания ни обещаваха от дълговите спекулации. Фактът, че такива няма, вече го разбират всички. Проблемът е в огромните лихвени преразходи, които се налага да платим през следващата финансова година.Колко са те? Нека пресметнем. Следващият, януарски лихвен купон по старите брейди-та вече е известен - малко над 2.5 процента. Другият, юлският, ще стане известен през идващия януари. Дори в тон с правителствения оптимизъм да допуснем, че той ще бъде над 3%, годишното лихвено равнище по стария дълг вероятно ще се установи под 3 процента. Макар че най-вероятно е лихвите през януари следващата година да бъдат още по-ниски - днес доларовият 6-месечен LIBOR продължава да спада и е почти 1.5%, въпреки фанатичната вяра на правителствените финансисти, че той ще расте.Лихвите по новите облигации обаче бяха фиксирани на 7.5% за книжата, деноминирани в евро, и 8.25% за деноминираните в долари. Резултатът е печален - минимум 5% разлика в полза на държателите на тези облигации. Цитираните проценти, отнесени към доларовия еквивалент на новоемитираните облигации в размер на 2 млрд. щ. долара общо след двете транзакции, прави допълнителни лихвени разходи от порядъка на над 100 млн. щ. долара. И за да бъдем в синхрон с министерските изисквания външният дълг да се обявява в левове - лихвените преразходи в този случай ще надхвърлят 200 млн. лева. Спомнете си още нещо - как в един от мисловните рекламни клипове финансовият заместник-министър стоеше на ъгъла на градинката при Военния клуб и раздаваше на всеки преминаващ по чисто нова петдесетолевка... Сега вече става ясно дори и за незапознатите с термините брейди, дюрейшън и форуърдни криви, че заместник министъра не е давал, а е вземал пари... От всички, в това число от непълнолетните - по 25 лв. за следващата година. В по-следващите години пак ще вземат. По този въпрос съмнения няма - единственото колебание е дали ще ни вземат по 25 или по 20 лева. А царските експерти ще твърдят, че са обяснявали как сделката не трябва да се прави, че са предупреждавали, но нито парламентът, нито президентът са чули... И така ще продължи до 2013 и 2015 г., когато... абе да му мислят днешните непълнолетни, дето им събират само по 25 лева. Или поне тези от тях, които останат тук, в страната на финансовите чудеса. Защо да му мислим ние - ние сме само съвременници...

Facebook logo
Бъдете с нас и във