Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кафяви указателни табели ще насочват към българските винени дестинации

Инициативи за повече видимост на българските винени дестинации и нови идеи за райониране в сектора се обсъждат в Министерството на земеделието. В аграрното министерство са раозгледани резултатите от анкетно проучване относно възможностите за ревизиране на районите със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ), както и въвеждането на специализирани указателни табели, насочващи към българските винопроизводители. Чрез тези мерки ще може да се даде по-добра видимост на българските винарни и вината, произведени от тях. Тази практика е позната на много места в Европа. 

Мнозинството от предприемачите считат, че районите трябва да отразяват в по-голяма степен разнообразните природо-климатични условия, които формират характерния тероар при производството на качествени вина. Заместник-министър Георги Събев отбелязва, че в новия програмен период ще има специално внимание в рамките на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на България, свързана със схемите за качество. Също така ще има възможност за популяризиране на логото на районите със Защитено наименование за произход и Защитено географско указание, които са общи за хранителните продукти и за вината. Очаква се представителите на сектора да вземат по-активно участие в развитието на винения сектор чрез участие в разговори, включително и с други заинтересовани страни. „Много е важно за развитието на винения туризъм да се стимулират и активизират взаимоотношенията между производители – включително и на хранителни продукти в близост до винарните, организации за управление на туристическите региони, както и представители на местната власт“, подчертава аграрният заместник-министър.

„Необходимостта от преглед на сегашното райониране по схемите за качество е необходимо, за да има цялостен логичен и реално работещ подход към българското производство и българските продукти, включително и вината, в интерес на развитието на регионите у нас“, коментира Георги Събев. България има 52 защитени наименования за произход за вина, но не всички от тях се използват. Страната е защитила две Защитени географски указания – Тракийска низина и Дунавска равнина, които, от своя страна, обхващат региони, които не попадат в тези географски области. Разглеждането на сегашните очертания на райониране на географските означения става по предложение на Георги Събев, в рамката на започнатата през миналата година „Програма за местни традиционни регионални продукти“.

Работи се и по нормативното регулиране на указателни табели (пътен знак) за винен път/район/дестинация, което може да стане чрез изменение на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

В тази връзка са предприети действия от страна на министерствата на земеделието, на туризма и на културата за включване на винопроизводството в националния списък на елементите на нематериалното културно наследство, което е изискване за кафяви указателни табели. Документите за кандидатурата са в процес на подготовка и до края на този месец ще бъдат входирани от Института по лозарство и винарство в град Плевен.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във