Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАДРОВИЯТ РЕБУС В АНЗХ СЕ РЕШАВА ДО СЕДМИЦА

Таня Чонкова, шеф на Дирекцията за застрахователен надзор, бе освободена от тази длъжност на 2 април със заповед на премиера Иван Костов. На същата дата финансовият министър Муравей Радев е подписал заповедта за уволнението на Тома Жеков - директор на Дирекцията за надзор върху хазарта. Двамата са освободени, тъй като в съответствие с измененията в Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари бе създадена нова, обща надзорна агенция за работещите в сферата на хазарта и застраховането. На 23 март бе назначен и нейният директор Димитър Димитров. Дотогава той беше изпълнителен директор и член на борда на директорите на ДЗИ.
Според добре осведомени източници, през следващата седмица ще бъде одобрена и структурата на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта (АНЗХ). На 6 април (в петък) новият директор на агенцията е внесъл предложение за нейната структура и за числеността й. В момента в надзорния орган по застраховането работят 35 човека, а в този по хазарта - 70. Според запознати не се предвиждат съкращения на персонал, така че предполагаемият щатен състав на агенцията ще е около 110-115 души.
Следващата седмица ще стане ясно кои лица ще заемат възловите места в новата агенция. Съгласно нейния правилник Димитър Димитров е човекът, който трябва да назначава и освобождава служителите й.
В съответствие с правилника на надзорната агенция, а и според схемата на структурата за управление, която ще бъде предложена за одобрение от МС през седмицата, дейността ще се осъществява от обща и специализирана администрация. Вторият човек след директора на агенцията ще е главният й секретар, който ще я ръководи административно. Той ще осъществява и организационната връзка между директора и административните звена. В т.нар. обща администрация ще има дирекция Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване. Тя ще се занимава с изготвянето на бюджета на агенцията, ще извърша счетоводното отчитане на приходите и разходите и още куп по-маловажни функции. Мнението на независимите експерти е, че това звено на агенцията е абсолютно изкуствено създадено и едва ли ще е чак толкова ефективно, тъй като е натоварено с много несвойствени функции.
В специализираната администрация на надзорната агенция ще има още две дирекции - Застрахователен надзор и главна дирекция Контрол върху хазарта. Те са натоварени със задачите, които имаха досегашните надзорни ведомства по застраховането и хазарта. Места за началници предлагат и отделите Човешки ресурси и обща администрация и Международно сътрудничество и връзки с обществеността.
За директор на Застрахователен надзор се спряга името на Стефан Стоилов, служител в бившата вече ДЗН. За него се твърди, че е близък на Христо Христов и активист на СДС в община Илинден. Това е избирателният район на депутата. Според слуховете в професионалните среди директор на Правно и административно обслужване може би ще бъде Калоян Кръстев. Той бе шеф на правния отдел в ДЗН, а преди това и експерт в Агенцията за приватизация. За него пък се твърди, че е съученик на Димитър Димитров. Назначението му обаче не може да се смята за приятелско, тъй като освен че е добър юрист, работи в надзорната дирекция, преди в нея да бъде назначен самият Димитров.
Колкото до това, кой ще седне в стола на главния секретар и на директора на дирекцията Надзор върху хазарта, в професионалните среди се говори, че и самите управляващи не са наясно. Няма категорична кандидатура и за шеф на отдела за международно сътрудничество. Отделът по Човешки ресурси ще бъде поверен на досегашния кадровик на бившия хазартен надзор Руска Каракашева.
Структурата на надзорната агенция така или иначе ще бъде приета през следващата седмица, ще бъдат назначени и шефовете, но все още не е ясно кои експерти ще останат в нея. Според запознати повечето от сегашните служители ще напуснат бившите ведомства по хазарта и застраховането, тъй като заплащането в агенцията ще бъде по-ниско. След обединението на двете надзорни структури нормативните правила за държавната администрация ги поставят в по-нисък клас и според изчисленията на хора от бранша възнаграждението им ще се намали с поне 50 процента. А при тези обстоятелства няма гаранция, че ще останат най-добрите и че те няма да се поддадат на изкушението да формират някои допълнителни възможности за извънтрудово възнаграждение.
Интересно е да бъде споменат и фактът, че новата надзорна агенция ще запази две счетоводства - това на застраховането и това на хазарта. И е необяснимо защо бе извършено обединението, след като не намаляват броят на служителите, нито административните разходи на агенцията. Новият й дом ще бъде ул.Раковска 47, в бивша сграда на Министерството на отбраната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във