Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кадастралната карта ще стимулира инвестициите

Валентин Йовев

Завършването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата страна ще стимулират инвестиционните процеси и икономическия растеж.  До края на годината трябва да се постигне покритие на 96% от територията на страната с кадастрална карта. 

„Изграден е кадастър за всички областни градове, в голяма част от общинските центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и засилен инвестиционен интерес, обхванати са цялото Черноморско крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти. Очаква се до 4-5 години да завърши изработването и на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация  на кадастралната карта, каза зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев в петък при откриването на Общото събрание Национално сдружение недвижими имоти.

 Той беше категоричен, че специализираните карти са изключително ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др. Според Йовев е необходимо да има конструктивен диалог между институциите и бизнеса, още по-важно е да обменят идеи, мнения и опит. 

„Значението  на строителния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места“, смята зам.-министърът. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във