Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кадастрална карта на България е почти готова

Покритието на страната с кадастрална карта се изпълнява според заложените срокове. Вече почти е завършено преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, като до края на годината се очаква тя да покрие 95% от територията на страната. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на годишното общо събрание на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Към момента текат две нови обществени поръчки за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии в землищата на 10 общински центрове и на населени места на територията на още 36 общини. Кадастърът ще продължи да се развива, като бъде надграждан с допълнителни слоеве за още видове подземни комуникации. Целта е в кадастралната карта да бъдат отразени всички данни за всеки един имот, така че хората да разполагат с информация в системата за всичко, което им е необходимо на едно място.

Зам.-регионалният министър  Валентин Йовев каза, че в момента практически всеки компютър, свързан с интернет, е точка за достъп до системата на агенцията. Работи се вече и за създаване на специализираните карти. 

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Виолета Коритарова изрази надежда да продължи да се развива сътрудничеството с местната власт и в бъдеще повече областни и общински администрации да започнат да предоставят услугите на агенцията.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във