Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ЗАБЪРСВА СЛЕД ГАФОВЕТЕ С ЕВРОПАРИТЕ

След като Европейската комисия спря парите по всичките предприсъединителни програми - ФАР, ИСПА и САПАРД, сега ще затягаме контрола върху управлението на средствата от еврофондовете. На срещата с медиите на 12 март министър-председателят Сергей Станишев и финансовият министър Пламен Орешарски обявиха, че е одобрен пакет от 16 мерки, които да гарантират конкретното усвояване на европейските помощи.
Това е много важен политически знак от страна на правителството доколко сериозно се отнасяме към усвояването на парите от Европейския съюз, заяви Станишев. Не е ли по-редно обаче вместо периодично да подава знаци като светофар властта да започне по-добре да си върши работата? Какъв е смисълът сега от всевъзможни знакови инициативи, след като благодарение или въпреки управлението на тройната коалиция страната ни се е осмърдяла от гафове пред ЕС?
Станишев оповести, че в резултат на обобщения анализ, изготвен от финансовото министерство, са констатирани няколко типа пропуски и слабости в процедурите. Едните са свързани с етапите на договаряне, откритото разминаване между техническа и финансова оферта, както и с неспазването на редица формални изисквания. Установени са грешки и при изпълнението и наблюдението на дейностите по проектите. Предложените от Орешарски мерки пък са насочени към укрепване на одитните функции, разширяването на системния контрол, подобряването на комуникацията, по-нататъшно укрепване на административния капацитет. Предвижда се и създаването на работна група за преглед на процедурите по Закона за обществените поръчки, която да предложи нормативни промени за ускоряване на реализацията на проекти, финансирани от европейските фондове. Освен това имената на всички фирми, получатели на средства по ФАР, ИСПА и САПАРД, ще бъдат публикувани в ИНТЕРНЕТ. Не така стоят нещата с посочването на взетите конкретни суми, тъй като според Орешарски те са обект на търговска тайна. Тайна очевидно ще остане и партийната принадлежност или политическите пристрастия на получателите. Със сигурност обаче един ден ще се разбере какви пари от еврофондовете не са изразходвани правилно и трябва да се възстановяват от държавата.
Като е тръгнало след дъжда да слагаме качулка, премиерът отбеляза, че има сключени и рамкови договори с четири водещи одиторски фирми с идеята огромната част от процедурите да се одитират от тях. На въпросните компании ще се плати с пари по програмата Техническа помощ. А иначе, като най-правилен подход, Станишев посочи, че при констатиране на нередности българските институции сами трябва да спират плащанията, а не да чакат Европейският съюз да го направи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във