Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ЗАБРАНЯВА ЦИГАРИТЕ ПРЕЗ 2010-А

Само след 18 месеца тютюнопушенето в затворени помещения вече ще е абсолютно забранено и никой няма да има право да пали цигара не само на обществените места, но дори на работното си място. Правилата са записани в предложението за промени в Закона за здравето, които правителството одобри с неохота в четвъртък (20 ноември). Според тях от 1 юни 2010 г. напълно се забранява пушенето в театри, в болници и в обществения транспорт. В заведенията вече няма да има места за пушачи и непушачи, а който желае да запали цигара, ще бъде принуден да излиза на открито.
Предвижда се създаването на специализиран орган, който да следи за изпълнението на забраната. Отделно от това към Министерството на здравеопазването ще бъде създаден медицински инспекторат. Той ще контролира болниците и ще санкционира онези, които не спазват правата на пациентите и нарушават медицинските стандарти за качество на здравната помощ. В неговите правомощия ще бъде да следи за корупционни практики, да уволнява провинилите се лекари и директори, както и да заличава лечебни заведения от регистрите на здравното ведомство.
С проекта се правят промени и в правния режим на експертизата на работоспособността. Хората с различни увреждания вече няма да се явяват пред териториалната експертна лекарска колегия (ТЕЛК), както е сега, а ще бъдат разделени на три отделни групи, всяка от които ще подлежи на медицинска оценка. В първата група ще попадат децата до 16 години, във втората - хората в трудоспособна възраст, а в третата - пенсионерите. Децата и възрастните ще минават през по-облекчена процедура, защото при тях ще се прави експертиза само на вида и степента на увреждане, без да се оценява степента на работоспособност. Детска експертна лекарска комисия ще има към многопрофилните болници в София и областните градове, в които са разкрити структурни звена по детски болести.

Facebook logo
Бъдете с нас и във