Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът в оставка раздаде коледни подаръци за 9.687 млн. лева на ведомства и общини

Правителството одобри на днешното си заседание допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на ведомства и общини в размер на 9.687 млн. лв. Средствата са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 година.

По бюджетите на общини са разчетени 4.187 млн. лв. Те ще бъдат използване за реализиране на инфраструктурни проекти, свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с подобряване на водоснабдителната система на територията на редица населени места.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 5 500 000 лв. за текуща издръжка, в т. ч. за разплащане на данък сгради и такса битови отпадъци за 2016 г. Така ще се подпомогне дейността на Министерския съвет, включително за разплащане на дължимите от звена в неговата система към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2016 г.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерския съвет. С намаляване на разходите по бюджетна програма „Администрация” се осигуряват средства за компенсиране на недостига по бюджетни програми „Министерски съвет и организация на дейността му“, Координация и мониторинг на хоризонталните политики“, „Координация при управление на средствата от ЕС“, „Вероизповедания“, „Национален архивен фонд“, „Други дейности и услуги“ и „Убежище и бежанци“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във