Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът създава консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Правителството одобри постановление, с което създава консултативен съвет, който да се занимава с въпросите, произтичащи от т. нар. Европейска зелена сделка.

Европейската зелена сделка е обобщение на приоритетите на новата Европейска комисия по въпросите за околната среда, борбата с климатичните промени със заявка за устойчиво икономическо развитие в тези условия. Тя е и основа на редица проекти на законодателни и незаконодателни актове, които Комисията ще представи през настоящата и следващите години.

В състава на новия съвет ще влизат освен всички министри, занимаващи се с темите, представители на президентската институция, парламентарно представените политически сили, национално представителните работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност.

Планът за инвестиции за устойчива Европа трябва да генерира ивнестиции в размер на най-малко 1 трилион евро. Той трябва да мобилизира публични инвестиции и да спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU. ЕС пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от страна на Съюза и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Някои региони ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени. С Механизма за справедлив преход (МСП) ще се осигури съобразена с конкретните нужди финансова и практическа подкрепа. Тя ще помогне на работниците и чрез нея ще се генерират необходимите инвестиции в тези региони.

С Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще бъдат мобилизирани средства от ЕС и ще бъде създадена необходимата рамка за улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции за прехода към неутрална по отношение на климата, екологична, конкурентоспособна и приобщаваща икономика. Планът се основава на три измерения:


• Финансиране. Мобилизиране на най-малко 1 трилион евро устойчиви инвестиции през следващото десетилетие. Частното финансиране ще бъде стимулирано от по-големия от когато и да било досега дял от бюджета на ЕС, предназначен за разходи за действия в областта на климата и околната среда, като ключова роля ще има Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

• Законодателни и други мерки. Осигуряване на стимули за набавянето и пренасочването на публични и частни инвестиции. С поставянето на устойчивото финансиране в центъра на финансовата система ЕС ще предостави инструменти за инвеститорите и ще улесни устойчивите инвестиции от страна на публичните органи чрез насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и възлагане на обществени поръчки, както и чрез разработването на начини за улесняване на процедурите за одобряване на държавните помощи за регионите в преход;

• Практическа помощ. ЕК ще окаже подкрепа на публичните органи и организаторите на проекти при планирането, изготвянето и изпълнението на устойчиви проекти.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във