Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът ще обсъди проект за електронна идентификация

Министерският съвет ще проведе редовно заседание от 10 ч., съобщиха от пресцентъра на правителството. В  предварителния дневен ред са включени 15 точки.

Министрите ще обсъдят проект на решение за изграждане на технологична възможност за електронна идентификация, внесен от министъра на електронното управление.

Очаква се правителството да разгледа още проект на решение за промяна в Националната програма „Европейски научни мрежи“, одобрена през 2020 година.  Вносител е министърът на образованието и науката.

Кабинетът ще вземе решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на национален обект „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас-Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас, подобект 16. Документът се внася от министъра на транспорта и съобщенията и от заместник министър-председателя по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството.

Министрите ще обсъдят проект на решение за оттегляне на предложение до Народното събрание за даване на съгласие за увеличаване дяловете на България във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка съгласно Програмата за капитализацията на Международната инвестиционна банка за периода 2018 - 2022 година. Вносител е заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите.

Министерският съвет ще обсъди и предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за извършване на икономически преглед на страната ни, сключено между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите.

Правителството ще позицията на България за участие в неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС, която ще се проведе на 10 и 11 март 2022 г. във Версай. Докладът е внесен от министъра на външните работи.

Очаква се кабинетът да одобри и българската позиция за участие в предстоящото заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и финансовите въпроси /ЕКОФИН/, което ще се проведе на 15 маърт в Брюксел. Вносител е заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите.

Министрите ще обсъдят проект на постановление за изменение на Наредбата за прилогане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 129 от 2012 г., внесен от заместник министър-председателя по ефективно управление.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във