Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът ще обсъди касовото изпълнение на държавния бюджет

Служебният кабинет ще обсъди касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2021 г. Това предвижда дневният ред на днешното правителствено заседание, което ще се проведе от 10 часа в Министерския съвет. Правителството ще обсъди и доклада по информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2021 г.

Министрите ще гласуват допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно", одобрена с Решение № 435 на Министерския съвет от 2021 г. На заседанието ще бъде разгледан и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Дневният ред включва и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.

Служебното правителство ще обсъди и доклад относно годишни доклади за 2018 г. по изпълнението на договори за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във