Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът решава за подготовката на парламентарните избори

Министерският съвет ще заседава днес, а в предварителния дневен ред има 28 точки.

Правителството ще приеме решение за подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 4 април. Вносител е министър-председателят.

Министрите ще приемат тарифа, по която регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия и техните регионални центрове при провеждане на парламентарните избори през 2021 година. Восител е министърът на финансите.

В дневния ред е и проект на решение за утвърждаване на субсидиите на организациите с призната национална представителност за бюджет 2021 г., внесено от министъра на труда и социалната политика. 

Правителството ще вземе решение за определяне на концесионер на два морски плажа - "Аспарухово" и "Хижа Черноморец-ЮГ" в община Варна. Вносител е  заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Министрите ще обсъдят проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, внесен от министъра на здравеопазването.

Кабинетът ще допълни Наредбата за елементите от възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с ПМС № 263 от 1999 година. Вносител е министърът на труда и социалната политика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във