Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ РАПОРТУВА ЗА БЮДЖЕТИТЕ ДО 2009-ТА

Икономически растеж в края на мандата от 6.1% очаква кабинетът Станишев. Това е записано в бюджетната прогноза за периода 2007-2009 г., която министрите гласуваха на заседанието си в четвъртък. Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) догодина ще бъде 5.8 %, а през 2008 г. - 6.2 на сто. В прогнозата си правителството залага инфлация от 4.4% за 2007-а, 2.8 на сто през 2008-а и 3.1% за 2009 година. Тези фискални параметри подкрепят напълно и приоритетите, заложени в управленската програма на тройното коалиция. Целта е България да стане страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие.
Основно предизвикателство пред бюджетната политика през следващите години е запазването на макроикономическата стабилност и поддържането на устойчива фискална позиция в условията на ефективно членство в Европейския съюз. Буфер срещу рекордно високия дефицит по текущата сметка на платежния баланс и през следващите години ще е заделянето на бюджетни излишъци. По този начин се целят и намаляване на нивото на държавния дълг, и повишаване на финансовата дисциплина и на стабилността на публичните финанси.
През следващите две години се очаква хазната да бъде на плюс съответно с 384.4 млн. лв., или 0.7% от БВП, и 347.3 млн. лв., което е 0.6% от БВП.
Предвижда се през 2007-а консолидираните приходи да достигнат 21 151.0 млн. лв., или 41.4% от БВП. През следващите две бюджетни години планираните постъпления ще са съответно 23 005.7 млн. лв. (41.4% от БВП) и 25 038.0 млн. лв. (41.3% от БВП).
В бюджетната прогноза на правителството пише още, че основна цел на данъчната политика ще е постигането на устойчив икономически растеж и стабилност на икономиката. Както и провеждане на мерки за стимулиране на инвестиционния процес и намаляване на данъчната тежест.
През 2007 г. се планират консолидирани разходи (включително и вноската на България в ЕС)в размер на 20 768.2 млн. лв., което представлява 40.7% от БВП. През 2008-а и 2009 г. разходите ще бъдат съответно 22 621.3 млн. лв. (40.7% от БВП) и 24 690.8 млн. лв. (40.8% от БВП).
Управляващите обещават до 2009-а да се премине към т.нар. програмно бюджетиране във всички фази на бюджетния процес - планиране, изготвяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол. Както и да се постигне напредък по отношение на финансовата децентрализация.
В тригодишната бюджетна прогноза са включени и финансовите потоци по Структурните и Кохезионния фонд на Евросъюза, както и средствата по Общата селскостопанска политика. Правителството обаче ще трябва да осигури усвояването и пренасочването на ресурсите от европейските фондове, така че да се постигне дългосрочен положителен ефект за производителността и икономическия растеж и доближаване до стандартите на живот в ЕС. Основните сектори, към които ще бъдат насочени европейските фондове, са: рехабилитация на пътищата (благоустройство и транспорт), енергетика, селско стопанство, екология, развитие на човешките ресурси (включително и образование) и наука.

Facebook logo
Бъдете с нас и във