Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът промени план-сметката: Вотът ще струва 180 млн. лева

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери за 2021 г. по бюджетите на общините в общ размер до 100 млн. лв. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 през годината и за организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19. Разходите за финансиране на тези дейности не са планирани по общинските бюджети за настоящата година, като се осигуряват за сметка на различни източници, включително собствени приходи на общините.

Със заключителните разпоредби на постановлението се променя план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., одобрена с ПМС № 305 от 2021 г. Предвижда се увеличение на разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. със 180 хил. лв. за логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на МС, както и вътрешно компенсирани промени за увеличение на разходите за логистично осигуряване на изборния процес от общинските администрации за сметка на разходите за целта на областните администрации. Допълнителните средства са за сметка на разходите за произвеждане на избори по Изборния кодекс.

В края на септември със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на страната ни, както и за народни представители, които ще бъдат на 14 ноември 2021 г. Средствата в нея бяха в размер на 123,8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за два тура на изборите, предвид допускането за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент в два тура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във