Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът промени концесионния договор за Летище София

Летище София

Правителството прие предложението на концесионера на летище София за изменение на концесионния договор и отправи насрещно предложение за неговото изменение. Мярката се предприема, за да се възстанови икономическият баланс на концесията, който беше нарушен вследствие на пандемията от COVID –19. Постъпилото предложение е в духа на Временната рамка на Европейската комисия за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19.

Според информацията от 12 февруари 2021 г., обявена от Международния съвет на летищата (ACI Europe), броят на пътниците, обслужени от европейските летища през 2020 г. се е свил със 70.4 на сто и е спаднал до равнището си от 1995 г. заради последиците от пандемията от COVID – 19. Европейските летища са се върнали до трафика от 1995 г. Най-тежко засегнати са летищата в Европейския съюз. Летищата извън ЕС, но в периметъра на дейност на ACI, според данните, отчитат малко по-малък спад от 61.9 на сто, като водещи в тази тенденция са Русия и Турция, които са по-слабо засегнати от ограниченията за придвижване. 

В началото на март тази година Международната асоциация по въздушен транспорт (IATA) обяви задълбочаване на кризата за авиокомпаниите през януари, тъй като международният въздушен трафик е намалял с 86,6% през януари в сравнение с нивата отпреди кризата, а вътрешният въздушен трафик се е свил с 47,4 на сто спрямо същия месец на 2020 г. 

Според наличната официална информация, трафикът на летище София се е свил на нивото от 2.9 млн. обслужени пътници за 2020 г. спрямо 7.1 млн. обслужени пътници за 2019 г.

Приемането на предложението на концесионера се случва след получаването на положително становище на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, в което се посочва, че с концесионното споразумение и неговото планирано изменение на концесионера на летище София не се предоставя държавна помощ. Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също одобри концесията на летище София. 

Изменението на концесионния договор предвижда отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения за първите десет години от срока на концесията, за последните десет години от срока на концесията. 

Според отправеното насрещно предложение страните по концесионния договор поемат ангажимента най-малко веднъж годишно да наблюдават отражението на пандемията от COVID-19 и да предприемат необходимите мерки за изменение на концесионния договор и допълнителното споразумение, за да се запази икономическия баланс на концесията.

Концесионерът ще изплати авансово на държавния бюджет 660 милиона лева с ДДС първоначално концесионно възнаграждение. Размерът на инвестициите ще бъде увеличен с 16 милиона евро – от 608 милиона евро на 624 милиона евро. Нов Терминал 3 ще бъде изграден до десетата година от срока на концесията. Всички работници и служители на летището ще преминат към концесионера.

При неприемане на предложението за възстановяване на икономическия баланс на концесията, планираните от концесионера инвестиции няма да бъдат изпълнени, включително няма да бъде построен нов Терминал 3. Действащият към момента държавен оператор на летище София не разполага с възможността за извършването на инвестиции в подобен обем. Единственият начин да се компенсира товарът на разходи от държавния оператор, са приходите от летищни такси, което би наложило тяхното драстично увеличаване. Това ще направи летище София неконкурентно, спрямо летищата в съседните държави. Тъй като инфраструктурата на летище София е публична държавна собственост, държавата ще трябва да осигури средства за инвестиции, включително и чрез държавно гарантирани заеми.

Реализирането на настоящата концесия съдържа безспорни предимства за държавата, като й дава възможност да прехвърли риска от управлението на актива на професионален оператор, гарантира постъпления в държавния бюджет и дава възможност на държавата да съсредоточи своите сили в други отрасли на икономиката. Концесията на летище София е класическа форма на публично-частно партньорство, проведена в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейски парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. ЕС насърчава предоставянето на концесии, за да може, от една страна, икономическите оператори да не пропускат значими стопански възможности, и от друга страна, публичните власти да използват най-добре публичните средства, така че гражданите да имат качествени услуги на най-добри цени. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във