Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът прие Росен Желязков да заведе дело в Съда на ЕС срещу пакета "Мобилност"

Правителството одобри действията на министъра на транспорта Росен Желязков за организиране и осъществяване защитата на правата и интересите на България пред Съда на Европейския съюз по приетите законодателни актове по Пакет Мобилност I. 

Срокът на оспорване на посочените актове пред Съда на Европейския съюз е приблизително два месеца от тяхното публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Българската страна поддържа необходимия контакт по темата и с другите държави-членки от т. нар. група единомислещи държави - Полша, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Кипър, Естония, Румъния. За подготовката на необходимите правни и фактически аргументи и всички относими доказателства с цел изготвянето на проект на позиция, за сезирането на Съда на Европейския съюз и осъществяване на процесуалното представителство пред Съда, е необходима качествена и специализирана експертна помощ. Целта е да се подготви документ, който със съответните изменения, (ако такива са необходими съгласно изисквания/бележки на българските власти), да бъде основа на проект на позиция, съответно и на жалба пред Съда на Европейския съюз.

Както "Банкеръ" съобщи, Европейският парламент одобри без никакви изменения и трите правни акта, които са част от пакета "Мобилност". Политическото споразумение със Съвета беше постигнато през декември 2019 г.

Новият регламент дава право на шофьорите на по-добри условия на почивка и на повече време у дома. В превозното средство няма да може да се почива повече от 45 часа седмично ‒ допълнителните часове ще трябва да бъдат прекарани на подходящи места и заплатени от работодателя. Работата ще трябва да бъде организирана по начин, който да осигурява на шофьорите повече време у дома.

За следенето на спазването на правилата ще бъдат инсталирани интелигентни тахографи, които ще засичат преминаването на граници и други събития.

Пакетът „Мобилност“ налага специфични правила за командированите служители в сектора предвид на неговите особености. Той се опитва да постигне баланс между свободата на компаниите да предлагат трансгранични услуги и правото на професионалните шофьори на подходящи условия на работа и социална защита.

Целта на измененията в правилата е да бъдат предотвратени различия в националните подходи и да се гарантира справедливото възнаграждение за шофьорите.

Новите правила за командироване се отнасят за каботажа (превоза на стоки между две точки в една страна, когато превозвачът е от друга страна), международния превоз (без да се включва транзитът) и двустранните превози (транспортиране на стоки от една страна членка в друга и обратен курс).

Друг проблем, с който иска да се справи законодателството, е наличието на компании „пощенски кутии“, които имат регистрация в дадена страна от ЕС с цел намаляване на данъчните или други задължения, но извършват дейността си от друга страна.

С промените се въвежда изискване превозвачите да имат съществена дейност в страната, в която са регистрирани.

Въвежда се и задължение за шофьорите да се връщат в операционния център на превозвача поне на всеки осем седмици.

Обхватът на правилата се разширява и ще включва лекотоварни автомобили с тегло над 2,5 тона. Те ще трябва да бъдат оборудвани с тахографи

България обаче ще поиска анулиране на част от разпоредбите. Останалите държави членки ще имат възможността да се присъединят към нашата позиция.

Страната ни ще продължи да настоява Европейската комисия да приключи с оценката на въздействие за последиците от връщането на превозното средство в осемседмичен период, както и прилагането на част от правилата за сухопътната част на комбинирания транспорт. Очакваме Комисията да изпълни ангажимента си и след оценката на въздействие, да внесе ново законодателно предложение, с което тези мерки и тези последици от предложението да бъдат анулирани.

Според транспортния министър първоначално Пакетът Мобилност I е бил замислен като законодателство, което цели да постигне баланс между условията на труд и социалните условия за водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Окончателно приетият Пакет Мобилност I обаче се отдалечава съществено от заложените цели и европейски ценности. Станало е ясно, че идеята за правилното функциониране на Единния пазар и правната сигурност не са били сред съществените елементи, които се взимат под внимание при гласуването. Практическата недалновидност и неприложимост на част от разпоредбите, техният непропорционален и дискриминационен характер, както и настоящата пандемична обстановка не са били взети предвид.

С отнемане правото на водачите да избират мястото, където да ползват своята почивка се нарушава едно от основните права на ЕС – свободното движение на хора, смята Желязков. Той е на мнение, че връщането на превозното средство в държавата по установяване влиза в колизия с прокламираните политики на ЕК и Съюза, и най-вече със зелената сделка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във