Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът прие промени в тарифата за хазартните такси

Правителството прие изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Причината за промените е Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в „Държавен вестник”, чрез който бяха приети редица промени в регулирането на хазартната дейност.

Навсякъде в тарифата актовете и действията на бившия хазартен регулатор - Държавната комисия по хазарта, се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Намалява се размерът на таксата за увеличаване броя на пунктовете за приемане на залози, във връзка с възможността в един пункт да се организират повече от една лицензирана хазартна игра и свързаното с това събиране на повече от една такса по тази норма за един и същи пункт. Отменят се таксите от тарифата, свързани с подмяната или промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено несъответствие с разпоредбите на закона.

Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване, поради отпаднали основания в закона за събиране на тези такси.

Промените в тарифата отстраняват терминологични несъответствия и непълноти, се посочва в правителственото решение

Facebook logo
Бъдете с нас и във