Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът прие годишен план за справяне с демографските проблеми

Правителството одобри План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване и от разпространението на COVID-19.

В Плана за 2021 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. Предвидени са и дейности за осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за даване на възможност за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Мерките са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във