Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът прехвърля 30 млн. лева от европрограма заради транспортния сектор

Правителството одобри на днешното си заседание проект за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Изменението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е вследствие на допълнително прехвърлени към бюджета на програмата средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 в размер на 30 млн. лева. Целта е с тези средства да се помогне на предприятията от транспортния сектор.

Другите направления, посочени от кабинета са: "актуализиране на наличните свободни средства по програмата за изпълнение на мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от COVID-19, както и включване на нови специфични индикатори, свързани с мерките по линия на Кохезионната политика за адресиране на кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19".

Съгласно актуализираните данни средствата за подкрепа за малките и средни предприятия, засегнати от кризата, причинена от пандемията COVID-19 са в размер на 942 028 586 лева. Увеличеният финансов ресурс на програмата ще се използва за укрепване на българския бизнес и адаптирането на дейността му в условията на бързото разпространение на COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във