Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът предвижда 3.6 млрд. лева за подобряване на околната среда до 2027 година

Близо 3.6 млрд. лева ще бъдат инвестирани в опазването и подобряването на качеството на околната среда в България. Средствата са предвидени в Програмата „Околна среда” 2021-2027 г., която беше одобрена от Министерския съвет.

По конкретно става дума за подкрепа на инвестиции в областта на управлението на водите и отпадъците, кръговата икономика, биологичното разнообразие, качеството на атмосферния въздух, превенцията и управление на риска от природни бедствия и изменението на климата. Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Програмата ще подкрепи и мерки, насочени към намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от битовото отопление и транспорта, към превенция и управление на риска от наводнения, засушаване и повишаване подготвеността на населението за реакция при природни бедствия.

Документът ще бъде представена на Европейската комисия за окончателно одобрение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във