Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ПОДКРЕПИ ИЗВАЖДАНЕТО НА ФИРМЕНИЯ РЕГИСТЪР ОТ СЪДА

Шансовете от началото на 2007 г. вписванията на новите търговски дружества да става не в съда, а в поделенията на Агенцията по вписванията към правосъдното министерство, стават все по-реални. На 12 януари Министерският съвет даде ход на реформата във воденето на търговския регистър, като одобри подготвения с помощта на юристи на Американската агенция за международно развитие (USAID) и Центъра за изследване на демокрацията законопроект. Той предвижда в рамките на двадесет и четири месеца след влизането му в сила всички действащи у нас търговски дружества да се пререгистрират. От предприемачите ще се изисква да отидат до фирмените отделения на окръжните съдилища, за да получат служебна справка за актуалното състояние и впоследствие да се впишат в новия електронен регистър към Агенцията по вписванията. Повторната регистрация най-вероятно ще се финансира от републиканския бюджет и за това няма да се събират такси. След прехвърлянето на информацията, съдържаща се в папките по фирмените дела, компаниите ще получат единен идентификационен код, който ще е еднакъв с действащия сега номер от БУЛСТАТ. С него те ще могат да се легитимират пред държавните институции.
След създаването на единен национален фирмен регистър всеки гражданин ще има право да преглежда документите, въз основа на които са извършени вписванията, както и да получи преписи от тях. Предвижда се възможност да се правят справки по името или идентификационния номер на търговеца във всяко от местните поделения на Агенцията по вписване, както и в ИНТЕРНЕТ. Таксите, които ще се събират за вписване в бъдещия централен регистър, ще се определят с тарифа на Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във