Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът отпуска още 236 млн. лв. от оперативна програма за бизнеса

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на управляващия орган да предприеме последващи действия по ефективното предоставяне на подкрепата за малки и средни предприятия.

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"  да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да стартира изпълнението на гаранционен финансов инструмент над определения бюджет на оперативната програма.

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на управляващия орган да предприеме последващи действия по ефективното предоставяне на подкрепата за малки и средни предприятия. Програмата ще бъде насочена към осигуряване на необходимите форми на финансиране на средства за оборотен капитал и ограничени инвестиции за предприятията, засегнати от пандемията COVID-19.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като тези средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г.

През новия програмен период мерките по линия на REACT-EU ще допълнят липсващото звено между реагирането при извънредни ситуации и дългосрочните инвестиции. Те ще се използват за укрепване на устойчивостта на здравните системи, за запазване и създаване на работни места, по-специално за младите хора, за подпомагане на най-уязвимите членове на нашето общество и за предоставяне на оборотен капитал и инвестиционна подкрепа за малките и средните предприятия.

Чрез REACT-EU се финансират целеви мерки за екологичния и цифровия преход, за да се преодолеят бързо отрицателните последици от пандемията, например посредством инвестиции в енергийна ефективност, екологизиране на градовете и цифровизиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във