Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът одобри спогодба с Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане

Министерският съвет одобри на днешното си заседание  подписаната на 14 септември спогодба с Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. 

Кабинетът предложи на Народното събрание да я ратифицира със закон. С документа се създават облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица на всяка от двете страни да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Това ще допринесе за задълбочаване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави.

Данъчните правила, възприети в подписаната Спогодба, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи и развития в международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Новите насоки в тази област са материализирани и в Проекта „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Той предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите да минимизират данъчните си задължения чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки.

Мерките по Проекта BEPS създават предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност чрез създаване на условия за по-ефективно разрешаване на споровете между данъчно задължените лица и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във