Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът одобри 3,7 млн. лева за допълнителни стипендии на докторантите

Правителството отпусна средства в размер на 3,7 млн. лева за 2020 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации.

Разпределението на средства се извършва пропорционално на получената стойност на индекса на интензивност на научната дейност за съответната година на всяко висше училище или научна организация и съответния брой действащи докторанти, обучавани в редовна форма на обучение. Индексът на интензивност на научната дейност се изчислява по формула.

Съгласно направените изчисления средства за допълнителни стипендии през 2020 г. ще  получат Българската академия на науките, Селскостопанската академия, НИМХ и 17 държавни висши училища.

Финансова подкрепа ще получат над 2 100 редовни докторанти. Като средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията. Размера на индивидуалната допълнителна стипендия, която следва да получи един редовен докторант  ще бъде между 435 лв. (за Аграрния университет - Пловдив) и 3887 лв. (за БАН) на годишна база.

Осигуряването на допълнителни стипендии ще окаже решаващо влияние за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във