Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът обсъжда промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Министерският съвет ще заседава от 10 часа, съобщиха от правителствения пресцентър. В предварителния дневен ред има 34 точки. 

Правителството ще приеме анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015 - 2020 г.), Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.) и пътна карта за изпълнението й. Вносител е заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Министрите ще обсъдят Национална програма "Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българската народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища", която е внсена от министъра на образованието и науката.

Ще се одобри проект на договор между правителството и Столична община за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, и проект на договор между правителството и  „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС" ЕООД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Многофункционална сграда  NV TOWER" - София. Внася министърът на икономиката.

Министрите ще вземат решение за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Позиция 5 "Модернизация на жп участък Оризово - Михайлово" от проект "Рехабилитация на жп учасък Пловдив - Бургас, Фаза 2, на територията на община Чирпан. Вносители са  министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите.

Правителството ще вземе решение за определяне на „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД за въздушен превозвач, посочен от България, да експлоатира международните въздушни линии - СОФИЯ - ХУРГАДА - СОФИЯ, СОФИЯ - ЛУКСОР - СОФИЯ И СОФИЯ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - СОФИЯ, договорени със спогодба за граждански въздушни съобщения между България и Обединена Арабска Република. подписана на 9 юли 1959 г в Кайро. Вносител е  министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В дневния ред е и проект на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми - медни руди, от находище "Цар Асен - 2", община Пазарджик, на  „КЦМ 2000" АД - Пловдив, внесено от министъра на енергетиката.

Правителството ще вземе решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж  „САРАФОВО - ЮГ", община Бургас, както и за дреги плажове в община Каварна и в община Варна. Документите внася заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Министерският съвет ще разгледа анализ на създадените със специални закони държавни предприятия за изсняване на характера на осъществяваната от тях дейност - т рговска или предимно публични функции и политики. Вносител е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма.

Правителството ще обсъди изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с ПМС № 221 от 2007 г., внесено от  министъра на икономиката.

Министрите ще приемат проект на постановление за приемане на наредба за предоставяне на информация на потребителите на храните, внесен от  министъра на земеделието, храните и горите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във