Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ ОБЕЩАВА ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА ВОЕННАТА ИНДУСТРИЯ

При откриването на форума Политика за развитие на българската отбранителна индустрия в съвременните условия премиерът Сергей Станишев съобщи, че кабинетът подготвя промени в Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие, стоки и технологии с възможно двойно предназначение и нов закон за офсетните програми за модернизация на армията.
Дискусията по проблемите на военнопромишления комплекс бе поискана от българските оръжейни производители още в края на миналата година. Основната цел бе да се намери решение на трудностите с достъпа до нови оръжейни технологии, възстановяването на научната и развойната дейност в сектора, запазването и разширяването на пазарите, недостига на подготвени кадри.
Според оръжейниците основна пречка за реализацията на българската продукция в чужбина е лицензионният режим. В момента междуведомственият съвет по въпросите на военнопромишления комплекс е дал пълен оръжеен лиценз на 39 дружества, а ограничен притежават 58. Разрешение за износ на стоки и технологии с възможна двойна употреба имат 31 фирми у нас, а сертификат за посредници в търговията с такива стоки - 27. Лиценз за транспортиране на оръжие са получили четири дружества. Оръжейниците искат по-олекотена процедура при реализацията на специалната продукция зад граница. Според съпредседателя на сдружението Българска отбранителна промишленост Николай Ибушев в момента бюрокрацията е ужасяваща. За всяко изделие, което се продава, фирмите трябва да правят копия от лицензите си, от сертификатите на продукта, като по този начин се трупат огромни количества хартия, а сроковете в търговете са изключително кратки. Премиерът Станишев се ангажира с опростяването на бюрократичните процедури чрез подготвяните промени в Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие, но предупреди, че разхлабване на условията по отношение на наложени санкции, най-вече от страна на международни режими за експортен контрол няма да има.
Българските оръжейници са поискали в новия закон за офсета да залегне изискването при сключването на договори за модернизация на армията в дадена област 50% от дейностите да се предоставят на военнопромишления ни комплекс, а другата половина на чуждестранни изпълнители. По този въпрос обаче не е постигнато съгласие с представителите на правителството. Експертите от кабинета смятат, че всяка сделка е уникална и не бива предварително да се залагат ограничителни параметри. Пък и обременен по този начин законът за офсета може да се превърне в препятствие при реализирането на важни проекти за модернизация на армията, ако българските фирми нямат капацитета и потенциала да ги изпълнят.
Колкото до липсата на квалифицирани кадри за военнопромишления комплект, по този въпрос вече е постигнато споразумение с Министерството на образоването. Предвижда се оръжейните фирми у нас да подготвят свои изисквания за машинните и инженерните специалности, които ще залегнат в образователните програми на някои български техникуми и ВУЗ-ове. От своя страна военнопромишленият комплекс се задължава да подпомага учебния процес с квалифицирани специалисти от бранша, със средства за материално-техническата база, чрез даването на премии и сключването на предварителни трудови договори с бъдещи средни и висши специалисти. Подобна практика е създадена в Пловдивския университет и Военното училище във Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във